Hallituksen toimintakertomus

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tilikausi 01.01.–31.12.2014

Perustiedot

L

akeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin yhdeksän kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus.

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka ovat miehittämättömiä ja joihin voi tuoda paperia, metallia ja lasia. Ekopisteitä on toimialueella noin 200 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on rakennettu aluekeräyspisteitä, joihin voi tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kaksi henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 24,0 milj. euroa (v. 2013 22,1 milj. euroa), jossa kasvua 8,8 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1 406 644,66 euroa (1 226 581 41 euroa). Tilikauden tulos on 1 140 232,14 euroa (695 408 54 euroa).

Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä tuhkaliiketoiminnan ja käsittelypalvelujen lisääntymisestä.

Kannattavuus parani hieman parantuneen logistiikan ja edelleen alhaalla pysyneen korkokannan ja alhaisen inflaation vuoksi. Aikaisemmin tehty 1,5 M€:n kuluvaraus varastoidun jätteen polton kustannuksista ei ollut verottajan mukaan vähennyskelpoinen. Verottajalle jätettyyn valitukseen ei ole vielä tullut päätöstä. Kuluvarausta purettiin varaston purkua vastaavalla määrällä, 400 506 € ja sitä on vielä jäljellä taseessa 1 050 742 €.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa johtuu siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa. Lisäksi liiketoiminnan muut tuotot sisältävät vahinko- sekä keskeytysvakuutuskorvauksia biokaasulaitoksen kaasupallon vaurioitumisesta syyskuussa 2014.

Westenergy Oy:n jätevoimalainvestoinnin kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2013 alussa. Yhtiön omistavat Lakeuden Etappi Oy:n lisäksi Stormossen Oy, Vestia Oy, Botniarosk Oy ja Millespakka Oy.  Etapin omistusosuus yhtiöstä on 34,6 %. Jätteiden toimitussopimukset Westenergy Oy:lle sekä osakassopimus uusittiin tilikauden aikana.

Lakeuden Etappi Oy on varastoinut vuodesta 2011 alkaen heinäkuuhun 2012 jätevoimalaan toimitettavaksi poltettavaa jätettä. Vuoden 2014 lopussa poltettavan jätteen varastoa oli vielä jäljellä yhteensä 22 074 tn.

Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste on ollut 95,83 %.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 164 036 tonnia vuonna 2014 (147 557 tonnia vuonna 2013). Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjatuhkaa tuotiin yhteensä 27 998 tn.

Investoinnit

Ekopisteverkoston kehittämisohjelmaa jatkettiin yhteistyössä kauppakeskusten ja markettien kanssa.  Vuoden 2014 aikana jatkettiin uuden konseptin mukaisten eko- ja aluekeräyspisteiden uusimista ja rakentamista pinta- ja syväkeräyssäiliöin 15 ekopisteellä.

Jäteasemilla jatkettiin toimitilojen kunnostamista, Alavudelle ja Kurikkaan hankittiin betonielementtejä metallijätteen vastaanottoon. Ähtärin jäteaseman asfaltointia laajennettiin 500 m².

Kameravalvontaa jäteasemilla lisättiin edelleen.

Asiakkaille vuokrattavia vaihtolavoja hankittiin lisää 12 kpl.

Ukkosvaurioiden riskiä pienennettiin lisäämällä ylijännitesuojia kriittisiin kohtiin alueen sähköverkkoon, sekä parantamalla aluetta ympäröivän aidan maadoitusta.

IT:ssä jatkettiin pilvipalveluihin siirtymistä sähköpostin osalta. Samalla uusittiin palvelimet aikaisempaa kevyemmällä laitteistolla suuremman kuormituksen siirryttyä pilveen. Kriittisin järjestelmä on kuitenkin säilytetty edelleen omassa hallinnassa. Lähiverkon ja langattoman verkon laitteistot uusittiin. Jälkimmäisen osalta kuuluvuutta parannettiin ja biokaasulaitoksen poikkeustilanteisiin on varauduttu lisälaitteilla.

Yhtiön nettisivut uudistuivat paitsi ulkoasultaan myös palveluiltaan. Sähköistä asiakaspalvelua on parannettu entisestään laajentamalla sähköisten palvelujen valikoimaa ja myös nykyaikaistamalla jo käytössä olleita verkkopalveluita. Asiakaspalvelussa asiakastietojen sähköistä käsittelyä tehostettiin.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Yhtiön hallituksessa Matti Hiipakka jäi pois hallitustyöskentelystä 30.9.2015. Yhtiön hallitustyöskentelyyn osallistuu Matti Hiipakan henkilökohtainen varajäsen Seppo Kangas.

Sako- ja umpikaivojen tyhjäyksien siirto kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään on jatkunut edelleen. Järjestelmään liitettiin vuoden 2014 aikana Lapuan alue.  

Alavuden jäteasemapalvelut keskitettiin vuoden alussa Alavuden kirkkotien jäteasemalla. Aseman pinta-alaa ja palveluja kasvatettiin sekä aukiolo aikoja lisätiin asiakkaiden palvelukyvyn parantamiseksi. Töysän jäteasema suljettiin vuoden vaihteessa.

Westenergy Oy:n jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä jatkettiin kesällä Etapin operoimana yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n ja Hollantilaisen Inascho B.V.:n kanssa. Käsitellystä kuonan mineraaliosasta rakennettiin 1ha kokoinen koerakenne käsittelykentästä. Koerakenteesta tutkitaan kuonan mineraaliosan soveltuvuutta maanrakennuksessa, sekä siitä mahdollisesti liukenevia haitta-aineita.

Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä valmistettava maanparannuspelletti tuotteistettiin RANU tuotemerkille. Ranu tuotteen irtomyynnistä ja markkinoinnista tehtiin kahden vuoden yhteistyösopimus Agrimarket -ketjun kanssa. Markkinoille tuotiin myös 25 l:n kuluttajapakkaus.

Biokaasulaitoksen toiminnan positiivinen kehitys sai takaiskun kaasupallon vaurioitumisen johdosta. Vaurio aiheutti kuuden viikon häiriön biokaasun käytössä ja sen energia jouduttiin korvaamaan polttoöljyllä.

Jäteneuvontaa toimialueella tehostettiin ja vuoden aikana luotiin alakoulujen ympäristökasvatuksen tueksi jäteneuvontamateriaalia, joka on tulostettavissa koulujen käyttöön Etapin nettisivuilta. Etappi tarjoaa maksutonta jäteneuvontaa päiväkoteihin, kouluihin ja erilaisiin asukastilaisuuksiin. 

hallituksen_toimintakertomus_hallitus.jpg

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus. Ylärivissä hallituksen jäsenet Jukka Rantanen, Heimo Pirttimäki, Tapani Törmä, Ari Kekarainen, Kaarle Talvitie, hallituksen sihteeri talouspäällikkö Pentti Mannila, toimitusjohtaja Pekka Kontio ja varajäsen Markku Ojala. Alarivissä hallituksen jäsenet Jari Jokinen, Eija Mäntymäki, puheenjohtaja Paavo Eloniemi, varapuheenjohtaja Ari Perälä ja Timo Myllymäki.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Biokaasulaitoksen kaasupallo vauriosta aiheutuneista kuluista saatiin 209 000 €:n vakuutuskorvaus.

Biokaasulaitoksen lietteen käsittelyn varakäsittelysopimus tehtiin Stormossen Oy:n kanssa.

Yhtiön strategian päivitys aloitettiin vuoden alussa. Strategiaprosessin ohella käydään läpi myös Etapin palveluprosessin kehitystä. Kehityksen tavoitteena on saavuttaa entistä parempi asiakaskontakti ja parantaa palvelua kokonaisvaltaisesti asiakastarpeisiin.

Kuljetuslogistiikan suunnittelun ja operoinnin positiivinen kehitys on tuonut merkittäviä kustannussäästöjä. Saavutetut säästöt mahdollistavat poltettavan jätteen ja biojätteen asiakashintojen alentamisen. Alennus on -10% kuljetusosuudesta.

Jätteen laadun ja kierrätysasteen parantamiseksi laajennetaan biojätteen erilliskeräys mahdollisuutta Etapin alueella. Vuoden aikana uudistettavien jätehuoltomääräyksiin otetaan biojätteen erilliskeräys taloyhtiöihin, joissa on viisihuoneistoa tai enemmän. Muutos myös yhtenäistää määräyksiä Vaasan seutukunnan kanssa. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiössä on edelleen voimassa vuonna 2004 myönnetty ympäristölupa. Luvan päivitys on aloitettu vuonna 2006. Uusi ympäristölupa saatiin huhtikuun lopulla 2013. Ympäristölupa päätöksessä oli biokaasulaitoksen varakäsittelyjärjestelmistä suljettu puhdistamolietteen käsittely pois. Etappi jätti ympäristöluvasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Ratkaisua valitukseen odotetaan vuoden 2015 aikana. 

Jätelain kokonaisuudistukseen liittyen tuottajille määriteltiin täysituottajavastuu Pakkausjätteen osalta. Tuottajayhteisöt saivat asetuksen ja ohjeistuksen toteuttamiselle lisäaikaa vuoteen 2016 asti. Asetus vaikuttaa pakkausten keräykseen ekopisteillä ja koko ekopisteverkostoon ja sen hallintaan. Etappi on neuvotellut tuottajayhteisöjen edustajan Pakkausalan Ympäristörekisterin kanssa. Etappi tulee olemaan yhteistyökumppani lasiterminaalin ja noin 40 alueellisen keräyspisteen osalla. Jätteen laadun säilyttämiseksi Etappi täydentää keräyspisteitä omilla pisteillään noin 100 kpl.

Etapilla on Westnergy Oy:n kanssa sopimus pohjatuhkan käsittelystä ja hyödyntämisestä. Kesällä 2014 toteutetussa käsittelyssä onnistuttiin hyvin. Käsittelyn tuloksista voidaan jo todeta kustannusten asettuvan huomattavasti alkuperäisiä kustannuksia alemmas kustannusten ollessa WE:lle 4,10 € /kuonatonni. Käsittelykustannus oli jätetonnia kohden 0,73 €/ tn.

Tilikaudella 2013 aloitettu toimintolaskenta-projekti valmistuu v. 2015. Toimintolaskenta-mallin teki Ilkka Letonsaari opinnäytetyönään Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centrialle.

Etapin liikevaihdoksi on meneillään olevalle vuodelle budjetoitu 23,1 M€, jossa on kuluttajahintoihin keskimäärin 5,2 %:n alennus 1.5.2015 alkaen.

Tilikauden tulos ennustetaan olevan tasolla 750 000 €.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Vuoden 2013 aikana käynnistynyt Etapin, Suomen Erityisjätteen ja Inashco B.V:n yhteinen tutkimus- ja kehityshanke ”Jätteenpolttolaitoksien pohjakuonan hyötykäyttö ja tuotteistaminen” sai Tekesin rahoitusta 212 700 €. Hankkeen kustannusarvio on 425 400€. Hanke kestää 31.12.2016 asti.

Tutkija Annika Sormunen tekee väitöskirjan jätteenpolton pohjakuonan hyötykäytön tuotteistamisesta.

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen peittorakenteeksi on kehitelty innovatiivista rakennetta, joka voitaisiin toteuttaa käytössä olevalla loppusijoitusalueella vaiheittain kohtuullisin kustannuksin. Kehitystyössä on ollut yhteistyökumppanina Laatuinsinöörit Oy. ELY:n myöntämää lupaa koerakenteelle odotetaan kevään 2015 aikana, jotta toteuttaminen pääsee käyntiin kesän 2015 aikana. Koerakenteen seurantatutkimusten perusteella suunnitellaan alueen lopullinen tai väliaikainen sulkeminen. Innovatiivisesta peittorakenteesta valmistelee väitöskirjaa DI Hannu Aurinko.

Ympäristöluvan tulevat velvoitteet asettavat vaatimukset hajupäästöjen mittaukselle. Hajupäästöjen mallinukselle on tehty TRS mittauksia jätekeskuksen ja Tuomikylän alueella lokakuun 2014- helmikuun 2015 välisenä aikana. Mittausten tulosten analysoinnin suorittaa Nablabs Oy. Tulokset valmistuvat maaliskuussa 2015.

Orgaanisen hiilen loppusijoittaminen kaatopaikoille kielletään 2016 alussa. Etapin loppusijoitettavan jätteen TOC pitoisuutta tutkittiin ja vertailtiin eri käsittelymallien välisiä eroja. Työtä jatketaan kesän 2015 aikana.

Kesällä 2014 tutkittiin pienoishelikopterin kuvaaman kuvamateriaalin käyttöä jätekasojen tilavuuksien määrittämiseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset olivat 89 201 euroa, joka on 0,37 % liikevaihdosta.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 1 140 232,14 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jalasjärvi päätti vuonna 2014 liittyä Kurikkaan vuoden 2016 alusta lähtien. Myös Jalasjärvi on Etapin perustajaosakas ja niiden omistusosuus Etapista on yhteensä 17,07 % ja liikevaihdon osuus noin 9 %. Jätehuollon järjestäminen käsitellään Kurikka-Jalasjärven hallinnossa kevään 2015 aikana.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa. 

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista ovat aina kestoltaan pitkäaikaisia.

Tietoa yhtiön johdosta,
tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2013 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

 

hallituksen_toimintakertomus_jasenet_taulukko.png


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

Hallituksen jäsen Matti Hiipakka erosi hallituksesta 30.9.2014. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kurikan kaupungin edustajana hallituksessa on Seppo Kangas.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2014 tilikauden 2014 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-yhteistö PwC Oy, vastuunalaisina tilintarkastajina Markku Tynjälä, KHT ja Kari Rantala, KHT, JHTT ja varatilintarkastajiksi Mika Rantanen, KHT ja Marja Tikkaoja, HTM.

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 42 henkilöä (2013; 41 henk.). Henkilöstöstä miehiä on 30 ja naisia 12 henkeä. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 42,8 vuotta. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2 236 153,20 euroa (vuonna 2013 2 136 495,45 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 43 628 euroa (vuonna 2013 31 501 euroa) ja 90 työpäivää (165 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2014

hallituksen_toimintakertomus_etappi_oyn_omistajat_31122014_taulukko.png

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus 2014

hallituksen_toimintakertomus_etappi_oyn_hallitus_2014.png