Sosiaalinen vastuu

HENKILÖKUNTA

Henkilöstötilinpäätös

Y

htiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 41 henkilöä, miehiä oli 28 ja naisia 13 henkilöä.  Vuokratyövoimaa käytettiin 1,0 (2,3 v. 2013) henkilötyövuotta.

Työsuojelu ja työhyvinvointi

Lakeuden Etapissa on ollut käytössä kulttuurisetelit, jolloin laajalla alueella asuva henkilöstö voi käyttää seteleitä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Vuosittainen työhyvinvoinnin päivä toteutettiin Kuortaneen Urheiluopistolla, jossa oli mahdollisuus suorittaa kuntotestaus polkupyörätestin avulla tai UKK-kävelytestinä.

Terveydenhuollon kulut henkilöä kohti olivat 297 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 6,1 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 321 euroa ja 14,6 kalenteripäivää.  Tapaturmista johtuvia poissaoloja ei kalenterivuonna ollut lainkaan. Vuonna 2013 oli 0,1 kalenteripäivää per henkilötyövuosi.


Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Vuoden 2014 aikana henkilökunta osallistui aktiivisesti yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin. Ulkopuolisia koulutuksia olivat esimerkiksi JLY:n järjestämät jätehuoltoalan koulutustapahtumat. Keväällä henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely, jonka pohjalta käynnistettiin henkilöstön ja prosessien kehittämishankkeita.

Koulutuksia, joihin Etapin henkilökuntaa viime vuoden aikana osallistui, kirjattiin 25 tapahtumaa.

Etapin sisäisenä koulutuksena järjestettiin uuden Office 365:n käyttökoulutus sekä M-filesin jatkokoulutus. Lisäksi henkilökunta osallistui muiden käytettävien järjestelmien koulutuksiin ja kehityshankkeisiin.

Uudet työntekijät saivat Etapin sisäisen järjestelmän mukaisen perehdytyksen toimintaan ja sen lisäksi kävivät Ekokemin vaarallisten jätteiden peruskurssin.

Koulutuspäiviä kertyi 2,1 koulutuspäivää/henkilö (4,5 päivää vuonna 2013). Kuluja koulutuksesta aiheutui 1 039 € (856 €) / htv.

Työterveys ja turvallisuus

Työturvallisuudessa saavutettiin toimintakaudessa tavoiteltu 0 työtapaturmaa -taso. Sairauspoissaolojen määrä väheni alle puoleen edellisestä vuodesta ja oli nyt selkeästi alle toimialan keskiarvon.

Työsuojelutoimikunnan toiminta muodostui henkilökunnalle suunnitelluista koulutuksista, työturvallisuusindeksikierroksista ja työsuojelutoiminnan kehittämisestä. Työsuojelutoimikunnan kokoonpanoa muutettiin siten, että kaikki yhtiön toiminnot ovat edustettuina työsuojelutoimikunnassa.

Työturvallisuusindeksikierroksia tehtiin vuoden aikana kaksi kappaletta. Kierroksilla havaitut korjauskohteet olivat pääasiassa pieniä, mutta toimivat olennaisena osana toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Uudet työsuojeluvaltuutetut saivat työsuojelun peruskoulutuksen. Lisäksi biokaasulaitoksen työntekijät päivittivät tulityö- ja sähkötyöturvallisuuskortit ajan tasalle niiltä osin, kuin ne olivat menossa vanhaksi.

Vuoden aikana jatkettiin projektia, jonka tarkoituksena on työterveyshuollon laadun parantaminen.

Riskienarviointikierros toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Sairauspoissaolojen määrä väheni alle puoleen edellisestä vuodesta.

sosiaalinen_vastuu_henkilokunta_merkkipaiva.jpg

Henkilökunnan jäseniä muistettiin heidän merkkipäivänään yhtiön henkilökuntakokouksessa. Kuvassa laitosmies Markku Korpela, palveluneuvoja Tarja Renkola ja talouspäällikkö Pentti Mannila.

Henkilöstötilinpäätös 2014

sosiaalinen_vastuu_henkilokunta_henkilostotilinpaatos_2014_taulukko.png