kuvaus_jateyhtiosta_strategiatyo_main.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Johtaminen, hallinto

Y

htiön organisaatio muutettiin edellisen vuoden lopulla. Organisaation suunniteltujen resurssien käyttö kohdennettiin paremmin strategisten tavoitteiden toteuttamista vastaaviksi. Painopistemuutokset onnistuivat hyvin ja palvelutaso sekä kustannustehokkuus paranivat.

Lakeuden Etapilla on ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Toiminta sertifioitiin keväällä 2009. Uudelleensertifiointi tehtiin Bureau Veritaksen toimesta viimeksi helmikuussa 2012, seuraavan kerran järjestelmä sertifioidaan 2015.

Johdon vuosikellon mukaisesti sisäiset auditoinnit toteutettiin kesäkuussa ja lokakuussa. Auditoineissa käytettiin auditoijina asiantuntijoita jätelaitoksista Kuopiosta ja Kouvolasta.

Tavoitteena on lisätä jätelaitosten välistä auditointia, jolloin auditoijat ja auditoinnin kohteena olevat saavat vieläkin enemmän eväitä toimintansa kehittämiseen.  Ulkoinen auditointi toteutettiin huhtikuussa Bureau Veritasin toimesta. Auditoinnin pääkohteina olivat laatujohtaminen, myynti, hankinta ja suunnittelu. Auditoinnissa ei tullut esille poikkeamia.

Johdon katselmus toteutettiin joulukuussa. Siinä arvioitiin mm. yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Katselmuksessa tarkasteltiin toimintakäsikirjan vastaavuutta muuttuneeseen organisaatioon ja vastuisiin.