palvelut_ja_tuotteet_kerays_ja_kuljetus_main.jpg

Palvelut ja tuotteet

Keräys ja kuljetus

Kiinteistökohtainen keräys

L

akeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia kotitalousasiakkaita vuonna 2014 oli yhteensä 61 039.  Vuonna 2013 ekomaksun maksajia oli 60 756. Ekomaksulla katetaan kierrätettävien jätteiden keräys ekopisteillä ja jäteasemilla.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden uusien kiinteistöjen lukumäärä lisääntyi vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 32 388 kiinteistöä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 32 183 kiinteistöä.

Kunnan järjestämä asumislietteen kuljetus laajeni

Maaliskuun alusta lähtien kunnan järjestämä asumislietteenkuljetus laajeni Lapualle. Järjestelmän piirissä ovat Etapin toimialueesta Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylistaro ja Ähtäri. Kihniö ja Kurikka ovat enää järjestelmän ulkopuolella.

Käytännössä kunnan järjestämä asumislietteen kuljetus tarkoittaa sitä, että jäteyhtiö huolehtii saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin.

Lietekuljettaja valitaan kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti ja valittu kuljettaja tulee etukäteen suunnitellun ajoreitin mukaisesti tyhjentämään säiliön vähintään kerran vuodessa. Liete kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Lakeuden Etappi laskuttaa jätelaskussa sekä kuljetuksen että lietteen käsittelyn, joten asiakkaalle tulee vain yksi lasku. Asumislietteiden tyhjennystehtäviä oli viime vuonna 12964 kappaletta.

Aluepalvelut kuntalaisille

Lakeuden Etapilla on vähintään yksi jäteasema jokaisessa toimialueensa 9 kunnassa, Seinäjoen alueella jäteasemia on kolme. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet.  Poltettava jäte, energiajäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia.

Vuonna 2014 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 89 904 asiakaskäyntiä. Vuonna 2013 käyntejä oli yhteensä 102 411.

Ekopisteverkostossa on noin 200 keräyspistettä. Ekopisteillä kerätään keräyslasia, pienmetallia ja paperia. Osalle uusista asioimispisteistä on lisäksi järjestetty kartonginkeräys.  

Lakeuden Etappi on järjestänyt toimialueensa vapaa-ajan asukkaiden poltettavan jätteen keräyksen aluekeräyspisteille, joiden käytöstä maksetaan aluekeräysmaksu.

Yhtiöllä on 54 aluekeräyspistettä toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Näistä kausiluonteisia pisteitä on Kuortaneella, Alavudella, Töysässä ja Ähtärissä. Peräseinäjoella, Kihniöllä ja Ähtärissä on myös ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä.

Ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä uusittiin

Ekopisteverkoston kehittämistä jatkettiin rakentamalla uusia ja uusimalla vanhanmallisia ekopisteitä nykyaikaisiksi yhteensä viidellä pisteellä. Uudet syväkeräysekopisteet valmistuivat Kuortaneelle ja Töysään, uusia pintakeräysastioita asennettiin Kuortaneelle, Töysään ja Seinäjoelle.

Aluekeräyspisteiden uusimista jatkettiin Kuortaneella, Töysässä, Alavudella ja Ähtärissä vaihtamalla vanhat pikakontit uusiin pinta- tai syväkeräys astioihin 10 pisteellä.

Aluekeräyspisteille palkattiin kesäksi kiertävä neuvoja opastamaan ja neuvomaan niiden käytössä. 

Jäteasemille lisää aukioloaikaa ja toimintoja

Alavuden, Jalasjärven, Kurikan, Kihniön, Peräseinäjoen ja Ähtärin jäteasemien aukioloaikaa pidennettiin kahdella tunnilla talvisaikana poistamalla lyhennetyt talviaukioloajat.  Töysän jäteasema lakkautettiin kunnan liityttyä Alavuden kaupunkiin kuntaliitoksessa ja vastaavasti Alavuden jäteasema sai yhden aukiolopäivän lisää.

Peräseinäjoen jäteaseman aukioloa vähennettiin kahteen päivään kuussa.

Ähtärin jäteasemalla asvaltoitiin vastaanottokenttää, Kurikan ja Alavuden jäteasemilla laajennettiin metallin vastaanottotilaa Seinäjoki-Nurmon jäteasemalle saatiin laitoshyväksyntä kasvisjätteiden kompostoinnille.

Tekstiili- ja vaatekeräysyhteistyötä Kaks’kättä -työpajan kanssa jatkettiin Ilmajoen ja Seinäjoki-Nurmon jäteasemien lisäksi Kurikan ja Lapuan jäteasemilla syyskuun loppuun saakka. Tämän jälkeen pysyvä keräys lopetettiin kannattamattomana. Tekstiilien laatu oli huonoa, ja sitä tuli liian vähän erikseen kerättäväksi. Jatkossa vaatekeräys jäteasemilla järjestetään vain erillisinä tempauksina.

Kiertävät keräykset

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin 20 200 kg käytettyjä voiteluöljyjä talteen. 


Ekopisteverkoston kehittämistä jatkettiin rakentamalla uusia ja uusimalla vanhanmallisia ekopisteitä nykyaikaisiksi. (Yllä)

palvelut_ja_tuotteet_kerays_ja_kuljetus1.jpg

Lähes koko Lakeuden Etapin toimialue oli kunnan järjestämän asumislietteen kuljetuksen piirissä lukuun ottamatta Kihniötä ja Kurikkaa.

Vuonna 2014 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 89 904 asiakaskäyntiä.

palvelut_ja_tuotteet_kerays_ja_kuljetus2.jpg

Keräystapahtumat

palvelut_ja_tuotteet_kerays_ja_kuljetus_keraystapahtumat_taulukko.jpg

palvelut_ja_tuotteet_kerays_ja_kuljetus3.jpg

Tekstiili- ja vaatekeräysyhteistyötä Kaks’kättä -työpajan kanssa jatkettiin jäteasemilla syyskuun loppuun saakka. Kuvassa palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari ja kierrätystoiminnasta vastaava Seija Sampo Kaks’kättä -työpajalta.