palvelut_ja_tuotteet_palvelutoiminta_main.jpg

Palvelut ja tuotteet

PALVELUTOIMINTA

Asiakaspalvelu

V

uoden aikana kehitettiin yhtiön sähköisiä palveluja ja asiakastiedon hallintaa merkittävästi. Erityisesti kehitettiin nettisivujen asiakkaille suunnattuja sähköisiä palveluja siten, että asiakas voi hoitaa tärkeimmät jätehuoltoasiansa milloin vain.

Etapin asiakaspalvelussa otettiin käyttöön uudet sähköpostiosoitteet yksityisasiakkaille ja yritysasiakkaille. Kyseisissä osoitteissa on aina normaaliin palveluaikaan päivystys, josta henkilöstön tavoittaa tehokkaimmin. Uudistuksella tehostetaan asiakaspalvelua ja sen saatavuutta entisestään.

Puheluja vastaanotettiin 15 230 kpl. Etapin tavoitteena on vastata vähintään 85 prosenttiin puheluista. Vuoden 2014 vastausprosentti jopa ylitettiin vastausprosentin ollessa 96.

Myös asiakastiedon hallintaa ja luotettavuutta tehostettiin koko asiakaspalvelun toiminnassa mukaan lukien puhelinpalvelu. Asiakas saa aina varmistuksen siitä, että hänen asiansa on hoidossa, joko sähköisesti tai kirjeitse.

Web-raportointipalvelua kehitettiin vuoden aikana. Palvelu on suunnattu isännöitsijöille ja suurasiakkaille. Web-pohjaiseen raportointijärjestelmän kautta asiakas voi seurata jätelajeittain toteutuneita tyhjennysmääriä, kertyneitä painoja sekä jätehuollon kustannuksia.

Lavapalvelujen ja astiapesujen suosio kasvoi

Lakeuden Etappi teki vuonna 2014 jäteastian pesuja yhteensä 2 352 kappaletta.

Jokavuotinen poltettavan jätteen jäteastioiden pesukampanja toteutettiin kesällä 2014. Jäteastioita pestiin yhteensä 1 719 kappaletta, missä oli kasvua edellisvuoteen. Vuonna 2013 astiapesuja tehtiin 1 521.

Jäteastian pesu tehdään tilauksesta ja pesukampanja on suunnattu taloyhtiöille, kunnallisille organisaatioille ja yrityksille. Vuodesta 2015 lähtien jäteastiat ryhdytään pesemään automaattisesti ilman erillistä tilaamista ja pesu laskutetaan jätelaskussa.

Biojäteastiat on jo pesty automaattisesti joka vuosi, ja viime vuonna niitä pestiin 1 429 kappaletta.

Jäteasemilla myytiin vuoden aikana jäteastioita 135 kpl.

Rahtipalvelu tarjoaa Lakeuden Etapista ostettujen tai vuokrattujen jäteastioiden vientiä ja noutoja sekä isojen esineiden ja jätteiden noutopalvelua jäteasemalle. Rahtipalvelutehtäviä kertyi vuoden 2014 aikana 181 kappaletta. Jätteiden noutoja näistä oli yhteensä 21 kappaletta.

Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut olivat eräs kasvavimmista lisäpalveluista, joita yhtiö tarjosi sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Palvelua tehostettiin markkinoimalla ja hankkimalla lisää lavoja. Lavakuljetuksia oli yhteensä 2 706 kappaletta, sisältäen sisäiset ja ulkoiset kuljetukset.  Lavapalvelua ulkoisille asiakkaille oli näistä kuljetuksista vuoden aikana 402 kappaletta, mikä tuplaantui edellisvuodesta.


Sähköisten palveluja kehitettiin. Asiakas voi hoitaa tärkeimmät jätehuoltoasiansa silloin kun hänelle parhaiten sopii. (Yllä)
palvelut_ja_tuotteet_palvelutoiminta_kerayskohteet_taulukko.png

palvelut_ja_tuotteet_palvelutoiminta_ranu.jpg

Ranu-maanparannusraetta jaettiin asiakkaille avoimien ovien päivänä. Paavo ja Liisa Ruokonen Ilmajoen Koskenkorvalta saivat säkin avainasiakaspäällikkö Timo Reiniltä 

Yrityspalveluihin vauhtia

Lakeuden Etappi tarjoaa jätehuoltopalveluja julkisen sektorin toimijoille ja yrityksille. Viime vuoden aikana ryhdyttiin tehostamaan ja laajentamaan yrityksille suunnattuja jätehuollon kokonaisratkaisuja.

Yrityspalvelu kehitti uusia palveluja ja tuotteita esimerkiksi taloyhtiöille. Jätehuollon palveluja tarjotaan jätehuollon suunnitteluun, keräysvälineisiin, logistiikkaan ja jätteenkäsittelyyn. Lisäksi tarjolla on raportointipalvelua, räätälöityä konsultointia ja neuvontaa sekä koulutusta.

Ranun markkinointia ja myyntiä ryhdyttiin vauhdittamaan tuottamalla kuluttaja-asiakkaille 25 litran säkki, mitä on tarjolla jäteasemilla. Suurerien myyntiä tehostettiin osallistumalla messuille ja tapahtumiin sekä luomalla kontakteja. Ranu saatiin myyntiin myös maatalousalan liikkeeseen.

Jäteneuvonta

Lakeuden Etappi järjesti jäteneuvontaa vuonna 2014 yhteensä 474 tuntia. Toimintaa oli toimialueen jokaisessa kunnassa. Jäteneuvontaa tehtiin kouluissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa sekä asiakkaiden tilauksesta. Jäteneuvontaa annettiin myös ryhmien tutustumiskäynneillä jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella ja jäteasemilla.

Yhtiö on mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille tarkoitetussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Seinäjoella, mikä aloitti toimintansa viime keväänä. Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima. Koululuokat eri puolilta Etelä-Pohjanmaata saapuvat kukin kylään yhdeksi päiväksi.

Lakeuden Etappi järjesti Seinäjoen yläkoululaisille kierrätystaidekilpailun ”Jälkeen jätetyt”, jonka teemana oli tehdä jätteestä taidetta. Kilpailun satoa esiteltiin Seinäjoen kaupunginkirjastossa. Ideana kilpailussa oli kannustaa nuoret pohtimaan kulutusta, turhia tavaroita, jätteen vähentämistä ja tuotteiden elinkaarta. Näihin teemoihin sekä jätteiden lajitteluun perehdyttiin myös oppitunneilla.

Lakeuden Etappi järjesti ensimmäistä kertaa toimialueensa kouluille tuikkujahdin, mikä on peruskoululaisille suunnattu tuikunkuorien keräyskilpailu, jolla pyritään edistämään metallin kierrätystä. Kilpailuun osallistui yhteensä 56 luokkaa ja 993 koululaista. Kisan tulokset selvisivät vuoden vaihteen jälkeen tammikuussa 2015.  Määräaikaan mennessä eniten tuikkukuoria oppilasta kohden kerännyt koululuokka oli Koskenkorvan koulun 2. luokka. Voittajaluokka keräsi 1424 tuikun kuorta per oppilas.

Vuoden aikana julkaistiin nettisivuilla tulostettavat jäteneuvontamateriaalit kouluille. Jäteaiheisia opetusmateriaaleja tarjotaan hyödynnettäväksi ympäristökasvatukseen oppitunneilla.   

 

palvelut_ja_tuotteet_jateneuvonta2.jpg

Lakeuden Etapin jäteneuvonta järjesti kierrätysaskartelutempauksen, jonka tuloksia jäteneuvoja Erja Saaranen esittelee. Kortit lahjoitettiin ystävänpäivänä Seinäjoen keskussairaalan lastenosaston lapsille ja Kuortaneen kotipalvelun asiakkaille. 

palvelut_ja_tuotteet_jateneuvonta1.jpg

Yhtiö on mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille tarkoitetussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Seinäjoella. Kuvassa Lakeuden Etappi -nimisen yrityksen henkilökunta.

Lakeuden Etappi järjesti jäteneuvontaa yhteensä 474 tuntia.