Tuloslaskelma

tilinpaatos_tuloslaskelma_taulukko.png

Tase

tilinpaatos_tase_taulukko.png

Rahoituslaskelma

tilinpaatos_rahoituslaskelma_taulukko.png

Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat

tilinpaatos_poistoajat_taulukko.png


Liikevaihto, M€

tilinpaatos_liikevaihto_taulukko.png

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

tilinpaatos_nettorahoituskulut_liikevaihdosto_taulukko.png

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

tilinpaatos_nettoinvestoinnit_1000e_taulukko.png

Kuluerät, % liikevaihdosta

tilinpaatos_kuluerat_liikevaihdosta_taulukko.png

Oma pääoma, 1 000 €

tilinpaatos_oma_paaoma_taulukko.png

Liikevaihdon muutos, %

tilinpaatos_liikevaihdon_muutos_taulukko.png

Liikevaihto/henkilö, 1 000 €

tilinpaatos_liikevaihto_per_hlo_1000e_taulukko.png

Poistot, % liikevaihdosta

tilinpaatos_poistot_liikevaihdosta_taulukko.png

Omavaraisuusaste, %

tilinpaatos_omavaraisuusaste_taulukko.png

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

tilinpaatos_henkilostokulut_liikevaihdosta_taulukko.png

Sijoitetun pääoman tuotto, %

tilinpaatos_sijoitetun_paaoman_tuotto_taulukko.png

Pääomat, % taseesta

tilinpaatos_paaomat_taseesta_taulukko.png

Tulot 2014

tilinpaatos_tulot_2014_kaavio.png

Tulos 2014

tilinpaatos_tulos_2014_kaavio.png

Jätemaksujen käyttö 2014

Tyhjennysmaksut

tilinpaatos_jatemaksujen_kaytto_2014_tyhjennysmaksut_kaavio.png

 

Ekomaksut

tilinpaatos_tulot_2014_kaavio.png


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Ilmajoella, 24.03.2015


Lakeuden Etappi Oy
Hallitus

nimikirjoitukset.jpg