Sosiaalinen vastuu
VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Radiokuuluvuus laajeni

L

akeuden Etapin viestintään sisältyvät kotitalouksille suunnattu kuntien lakisääteinen tiedotus, yhtiön strateian mukainen viestintä ja sidosryhmille tiedottaminen. Viestinnän välineinä ovat yhtiön oma tiedotustoiminta ja mediayhteistyö.

Yhtiön oma tiedotusohjelma, Etappi-radio, tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Iskelmä Pohjanmaan ja Radio City Pohjanmaan taajuuksilla syys- ja kevätkausilla.

Yhtiön kuuluvuus radiotaajuuksilla laajeni, kun yhteistyökumppani Kevytkanava Oy laajensi toimintaansa Vaasan ja Kokkolan seudulle.

Vuoden aikana asiakkaille tuotettiin kaksi Etappiaviisi-tiedotuslehteä, kevään julkaisun teemana oli rakennusjäte ja syksyn lehdessä keskityttiin kierrätykseen.

Nettisivuja kehitettiin ja Ranua tehtiin tunnetuksi

Uudet nettisivut oli julkaistu joulukuussa 2013 ja sivujen käyttöön oton jälkeen niiden kehittämistä jatkettiin vuoden 2014 aikana edelleen. Sähköisen asioinnin palvelua lisättiin ja parannettiin ja sivujen teknisiä ominaisuuksia hiottiin.  

Vuoden aikana Ranu-maanparannusraetta tehtiin tunnetuksi tiedottamalla ja markkinoimalla. Ranulle tuotettiin esimerkiksi radio- ja lehtimainoksia. Myös omien nettisivujen tuottaminen Ranulle käynnistettiin. Markkinointia jatketaan ja kehitetään vuoden 2015 aikana edelleen.

Lehdistötiedotteita ja erillisiä artikkeleita tuotettiin 29 kappaletta, jotka kaikki julkaistiin mediassa.

Yhtiön sidosryhmäviestinnän tavoitteena on omistajien, kuntapäättäjien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien pitäminen ajan tasalla Etapin toiminnasta. Toimintakaudella tuotettiin kuusi Etappi-infoa, sähköistä uutiskirjettä.

sosiaalinen_vastuu_viestinta_ja_vuorovaikutus1.jpg

Yhtiön tiedotusohjelman Etappi-radion kuuluvuusalue laajeni Pohjanmaalla. Studiossa kanavapäällikkö Virpi Siekkinen.

Vuorovaikutus

Lakeuden Etapissa vieraili vuoden mittaan monia ryhmiä ja edustajia yrityksistä ja yhteisöistä sekä oppilaitoksista. Jätehuolto- ja kuntasektorin vieraita edustivat esimerkiksi Kurikan kaupunginhallitus, Tampereen Jätehuoltojaosto, Ilmajoen Nuorisoseuran johtokunta, Seinäjoen kaupunginhallitus, Loimi-Hämeen Jätehuolto ja Forssan jätelautakunta.

Toukokuussa johtoryhmä vieraili yhdessä yhtiön hallituksen kanssa tutustumassa Mustankorkean jätehuoltoon Jyväskylässä.

Asiakastilaisuudet

Jäteasemilla järjestettiin jo perinteiksi muodostuneita asiakastilaisuuksia, joissa teemana oli jäteöljyn, muovikanistereiden ja tekstiilien keräys.

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa vietettiin avoimien ovien päivää toukokuussa.

Yhtiö oli mukana toimialueensa erilaisissa tapahtumissa kuten huhtikuussa Alavuden kaupungin avoimet ovet -tapahtumassa, heinäkuussa Riikun Markkinoilla sekä Kihniön Yrittäjien kesämessuilla, syyskuussa Kurikan Asu ja Elä -messuilla sekä joulukuussa Kihniöllä joulun avaus -tapahtumassa. Kesäasukkaita kohdattiin heille suunnatuissa tapahtumissa Kihniöllä ja Ähtärissä.

Lakeuden Etappi osallistui marraskuussa perinteisesti vietettyyn Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon. Viikon aikana toimialueen kunnissa järjestettiin tapahtumia eri kohderyhmille.

sosiaalinen_vastuu_viestinta_ja_vuorovaikutus3.jpg

Koulutuskeskus SEDUn kestävän kehityksen työryhmä vieraili jätehuoltokeskuksessa.

Asiakaspalautteet

Asiakkaat voivat antaa Etapin toiminnasta palautetta yhtiön nettisivujen kautta, puhelimitse, jäteasemalla sekä asiakastapahtumissa. Nettisivuilla olevaa asiakaspalaute -osiota uudistettiin vuoden aikana asiakasystävällisemmäksi.

Kaikki asiakaspalautteet kirjataan palautejärjestelmään, johon kirjataan myös palautteen käsittelytoimenpiteet. Vuoden 2014 aikana kirjattiin 211 palautetta. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 303 kpl. Erityisesti negatiiviset palautteet vähenivät. Negatiivisista palautteista suurin osa koskee jäteastian tyhjentämisessä tai lietesäiliön tyhjennyksessä tapahtunutta virheellistä toimintaa. Positiivista palautetta on saanut jäteasemien palvelut.

Jätelautakunta

Lakeuden Jätelautakunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 1 179 kpl. Jätemaksumuistutuksia käsiteltiin 23 kpl. Valtaosa poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 223 kpl. Jätehuollon pidempiaikaisia keskeytyksiä koskevia päätöksiä oli jäteastia- sekä asumislietepuolella yhteensä 452 kpl.

Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin vuonna 2014 vain kahdesta päätöksestä. Vertailuna vuosi 2013, jolloin hallintovalituksia oli 13 kpl. Ratkaisua hallintovalituksiin ei ole vielä saapunut. Postipäiväkirjaan merkattuja virallisia kirjeitä lähti jätelautakunnalta 2 248 kpl.

 

sosiaalinen_vastuu_viestinta_ja_vuorovaikutus2.jpg

Jäteauto kiinnosti pieniä ja isojakin asiakkaita Etapin avoimien ovien päivässä.