ymparistovastuu_main.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristövastuu

YMPÄRISTÖVASTUU

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötavoitteita ovat


•  Etapin jätevesipäästöt pysyvät lupaehtojen mukaisina.

•  Hajupäästöjen hallintaan panostetaan niin, että hajupäivien määrä naapurustossa laskee.

•  Yhdyskuntajätteen käsittelyssä pidetään korkeasta hyödyntämisasteesta huolta, ja asiakkaiden lajittelutietoisuutta lisätään.
 

Ympäristöluvat

Etappi on saanut uuden ympäristöluvan huhtikuussa 2013. Luvassa kiellettiin puhdistamolietteiden kompostointi jätehuoltokeskuksen alueella, josta Etappi teki valituksen. Lupakäsittely siirtyi valitusprosessiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakumenettelystä huolimatta Etappi sai aloittaa toiminnan poltettavan jätteen siirtokuormausaseman, tuhkan ja kuonan käsittelyn, loppusijoittamisen sekä biokaasulaitoksen varajärjestelmien osalta asettamalla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän vakuuden.

Jäteasemien osalta päivityksessä on Seinäjoki-Nurmon jäteaseman ympäristölupa. Ympäristölupa on Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolla käsittelyssä.