apila_kansi.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Johtaminen, hallinto

Y

htiön toimintaprosessien kartoitus ja kuvaus käytiin läpi koko henkilöstön kanssa. Prosessien kartoituksen tuloksena organisoitiin uudelleen logistiikan ja kehittämisen prosesseja toimintakartassa sekä tarkennettiin asiakasrajapinnan vastuita. Muutosten tavoite on suoraviivaistaa ja nopeuttaa palvelua sekä vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

Lakeuden Etapilla on ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Uudelleensertifiointi tehtiin Bureau Veritaksen toimesta viimeksi tammikuussa 2015, seuraavan kerran järjestelmä sertifioidaan 2018.

Johdon vuosikellon mukaisesti sisäiset auditoinnit toteutettiin toukokuussa ja marraskuussa. Sisäisissä auditoineissa käytettiin auditoijina asiantuntijoita jäteyhtiö Stormossenilta Vaasasta ja MST Consulting Oy:stä.

Uudelleensertifiointiauditointi tuotti muutaman kehittämiskohteen, mitkä toteutettiin maaliskuussa. Uusi sertifikaatti saatiin huhtikuussa 2015.

Johdon katselmus toteutettiin lokakuussa. Siinä arvioitiin muun muassa yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Katselmuksessa tarkasteltiin toimintakäsikirjan vastaavuutta muuttuneeseen organisaatioon ja vastuisiin.