Sosiaalinen vastuu
VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Biojätteet kiertoon -kampanjalla tehoa lajitteluun

V

uoden aikana yhtiön kaikessa viestinnässä ja neuvonnassa pää- teema oli biojätteen lajittelun tehostaminen. Tavoitteena oli biojätteen määrän lisääntyminen erilliskeräyksessä ja sen vähentäminen jätevoimalaan menevän jätteen joukosta.

Yhtiö kampanjoi laajalti asian edistämiseksi omilla julkaisuillaan, lehdistötiedotteilla sekä tilaisuuksissa. Koululaisille oli omaa neuvonnallista ohjelmaa aiheeseen liittyen, esimerkiksi videokilpailu.

Biojätteen erilliskeräyksen laajentamiseen liittyi runsaasti asiakasneuvontaa ja tiedotusta. Jäteneuvonta esimerkiksi kiersi neuvonta-autolla taloyhtiöissä jakamassa ”biojätekatiskat” ja ohjeistusta keräyksen uusille asiakkaille.

Taloyhtiöille järjestettiin biojätteen keräyskilpailu, jonka päättyi vuoden 2016 maaliskuussa. Kilpailun voitti Asunto-osakeyhtiö Kustaantupa Ähtäristä. Voittajataloyhtiö keräsi huoneistokohtaisesti 43,4 kiloa biojätettä 14 viikossa. Palkinto on loppuvuoden biojätetyhjennykset maksutta.

Verkkojulkaisu ja kiertokauppasivusto

Viestinnässä otettiin keväällä 2015 käyttöön Blishway-verkkojulkaisujärjestelmä, jolla julkaistiin yhtiön vuosikertomus. Alustaa tullaan jatkossa käyttämään myös muissa julkaisuissa.

Lakeuden Etapin viestintä on lakisääteistä asukastiedotiedotusta, yhtiön strategian mukaista viestintää, markkinointia ja sidosryhmätiedotusta.

Viestintää toteutetaan yhtiön omilla tiedotustoimilla ja välineillä sekä mediayhteistyöllä.

Vuoden aikana tuotettiin kaksi Etappi-aviisi -tiedotuslehteä jokaiseen talouteen toimialueella. Teemana lehdissä oli biojätekampanja ja asukkaiden kannustaminen biojätteen lajitteluun tietoa lisäämällä. Kuntalaisille jaettiin myös uusi biojäteopas kevään lehden välissä.

Tiedotusohjelma Etappi-radio tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Iskelmä Pohjanmaan ja Radio City Pohjanmaan taajuuksilla syys- ja kevätkausilla.

Lehdistötiedotteita ja erillisiä artikkeleita tuotettiin noin 30 kappaletta, jotka kaikki julkaistiin.

Yhtiön sidosryhmäviestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen omistajille, kuntapäättäjille, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Toimintakaudella tuotettiin seitsemän Etappi-infoa, sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirjeitä tehtiin myös taloyhtiöiden isännöitsijöille.

Suunnittelutyö yhtiön visuaalisen ilmeen uudistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi kaikissa toimipisteissä ja kohteissa käynnistyi.

Vuoden aikana kehitettiin voimakkaasti Ranu-maanparannusrakeen markkinointia eri tavoin. Tuotteen markkinointia varten tuotettiin uudet esitteet ja lehti-ilmoitukset eri kohderyhmille. Lisäksi tehtiin tuotetiedote laajaan levitykseen, ja julkaistiin useita lehtiartikkeleita alan erikoislehdissä sekä alueellisissa ja paikallisissa lehdissä. Kohderyhmiä lähestyttiin myös suoramarkkinoinnilla.

Keväällä julkaistiin uudet kiertokauppa.fi -nettisivut Ranun esittelyä varten. Lokakuussa sivustoa laajennettiin kattamaan kaikki jätehuollon palvelut ja tuotteet.

 Asiakastilaisuuksia ja vierailuja

Vuoden aikana järjestettiin jätehuollon ajankohtaiseminaarit taloyhtiöiden isännöitsijöille ja Etapin toimialueen apteekkareille.

Lakeuden Etapissa vieraili vuoden aikana useita ryhmiä ja edustajia yrityksistä ja yhteisöistä. Vieraina kävivät esimerkiksi Lapuan kaupunginhallitus, Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, maakuntajohtaja ja johtoryhmä, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ympäristöryhmä, Pirkanmaan jätehuollon johtoa ja Suomen Erityisjätteen hallitus.

Johtoryhmä ja hallitus tutustuivat kesäkuussa Tampereella Pirkanmaan jätehuollon putkikeräysjärjestelmään ja Molok Oy:n toimintaan Nokialla.

www-sivut.jpg

Yhtiön vuosikertomus julkaistiin ensimmäistä kertaa verkkojulkaisuna ja maanparannusrae Ranua markkinoivat sivut avattiin keväällä 2015.

Asiakkaat tutustuivat jätevoimalaan ja kahvittelivat jäteasemilla

Etappi vei asiakkaitaan tutustumaan Westenergy Oy:n toimintaan jätevoimalan avoimien ovien päivänä syyskuussa. Etappi tarjosi asiakkaille bussikuljetuksen Seinäjoelta Mustasaareen ja takaisin. Asukkaille tuli retkellä havainnolliseksi, mihin jätteet kodin jäteastiasta päätyvät.

Tuttuun tapaan järjestettiin myös omilla jäteasemilla kävijöille kahvitilaisuuksia, joissa oli maksuton muovikanistereiden ja tekstiilien keräys. Tekstiilit toimitettiin hyväntekeväisyyteen yhteistyössä Kaks’ kättä työpajan kanssa.

westenergy-avoimetovet.jpg

Etappi vei asiakkaitaan tutustumaan Westenergyn toimintaan jätevoimalan avoimien ovien päivänä syyskuussa

Asiakastutkimus ja asiakaspalautteet

Vuonna 2015 tehdyn asiakastutkimuksen mukaan Etapin asiakkaiden tyytyväisyys jäteyhtiön toimintaan on hieman noussut verrattuna kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen. Etappi saa hyvän kouluarvosanan 8,3 kuntalaisilta, kun se vuonna 2013 oli 8,2.

Kaikki asiakaspalautteet kirjataan palautejärjestelmään, johon kirjataan myös palautteen käsittelytoimenpiteet. Vuoden 2015 aikana kirjattiin 288 palautetta. Vuonna 2014 vastaava määrä oli 211 kappaletta.

Negatiivisista palautteista suurin osa koskee jäteastian tyhjentämisessä tapahtuneita virheitä. Positiivista palautetta on saatu jäteasemien palveluista ja jätekuljettajan hyvästä toiminnasta asiakkaan pihassa.

Lakeuden jätelautakunta

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan lokakuun alussa. Lakeuden Jätelautakunta kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuonna 2015 kaiken kaikkiaan 2060 kappaletta. Valtaosa poikkeamapäätöksistä koski jäteastioita.

Suurimpana projektina oli selvitystyö jätteen kuljetuksen rekisterin kattavuudesta, mikä tulee jatkumaan myös vuonna 2016. Projektissa tarvittiin ja tullaan tarvitsemaan merkittävästi jäsenkunnan, jäteyhtiön ja jätehuoltoviranomaisen yhteistyötä. Jätemaksumuistutuksia käsiteltiin 28 kpl. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 331 kpl. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin vuonna 2015 yhdeksän kertaa, joista ensimmäisen kerran maaliskuussa 2015. Ratkaisuja näihin hallintovalituksiin ei saatu vuoden loppuun mennessä. Virallisia kirjeitä jätelautakunnalta lähti vuoden aikana 3 234 kappaletta.

etappi_asiakastutkimus.png