vk2016_keraysjakuljetus_header.jpg

Palvelut ja tuotteet

Keräys ja kuljetus

Kunnanjärjestämä jätteenkuljetus, kiinteistökohtainen keräys

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä oli vuoden 2016 lopussa 32 764 kiinteistöä. Määrä kasvoi vuoden aikana 283 kiinteistöllä. Ekomaksua maksavia asiakkaita vuoden lopussa oli 62 426, missä oli kasvua 524 asiakkaan verran.

Lasi- ja metallipakkausten keräys laajeni kiinteistöihin, joissa huoneistoja on 10 tai enemmän. Laajenemisen siirtymäaika kesti 2016 kesäkuun loppuun. Laajenemisen myötä metallipakkausten keräyksen piiriin tuli 538 uutta kiinteistöä ja lasipakkausten keräyksen piiriin 507 uutta kiinteistöä. Lasi- ja metallipakkauksia kerätään nyt kaikkiaan 1 010 kiinteistöltä.

Asumislietteiden kuljetuspalvelu

Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksissa ei vuoden 2016 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tyhjennystapahtumia oli yhteensä 13 217. 

Yhtiöllä on 11 jäteasemaa toimialueellaan. Viime vuonna kirjattiin yhteensä
91 349 asiakaskäyntiä.

tolkit.jpg

Kuntakohtaiset aluepalvelut

Aluepalvelut koostuvat Etapin toimialueen jäteasemista, ekopisteistä ja aluekeräyspisteistä, jotka palvelevat lähellä kuntalaisia. Jokaisessa toimialueen kahdeksassa kunnassa on vähintään yksi jäteasema. Seinäjoen alueella jäteasemia on kolme ja Kurikassa kaksi.

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Poltettava jäte, energiajäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia.

Vuonna 2016 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 91 349 asiakaskäyntiä. Vuonna 2015 käyntejä oli yhteensä 92 418.

Kuortaneen, Ylistaron, Peräseinäjoen ja Jalasjärven jäteasemilla tehtiin korjaus- ja laajennustöitä.

Kilpailutuksen seurauksena Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven jäteasemien urakoitsijana jatkaa M. Isomäki Oy. Kuortaneen, Lapuan, Seinäjoen ja Ylistaron jäteasemilla aloitti uutena urakoitsijana vuoden 2017 alusta M. Isomäki Oy.

Peräseinäjoen jäteaseman aukioloaikaa lisättiin keväälle.

Ähtärissä uudistettiin ekopisteitä lajittelulavoilla, isommilla pintasäiliöillä ja uusilla opasteilla.

Eko- ja aluekeräyspisteiden siivoustöiden ohjaamiseen, raportointiin ja laskutukseen hankittiin uusi WiseMaster -ohjelmisto.

Aluekeräyspisteitä uusittiin

Etappi on järjestänyt toimialueensa vapaa-ajan asukkaiden poltettavan jätteen keräyksen aluekeräyspisteille, joiden käytöstä maksetaan aluekeräysmaksu.

Aluekeräyspisteitä on 54 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä löytyy Peräseinäjoelta, Kihniöltä ja Ähtäristä.

Aluekeräyspisteiden uusimista jatkettiin vuoden aikana siten, että kaikki loput pikakontit aluekeräyspisteiltä poistettiin ja muutettiin nostoperusteisiksi pintakeräyssäiliöiksi, samalla myös opasteet uusittiin.

Kihniöllä uudistettiin vanhat sivuaukolliset pintakeräyssäiliöt uuden mallisilla kannellisilla nostoperusteisilla säiliöillä ja uusilla opasteilla.

Kesällä keräyspisteiden siisteydestä huolehdittiin palkkaamalla työhön kesätyöntekijä.

öljynkeräystempaus kuntalaisille

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin 15 380 litraa käytettyjä voiteluöljyjä talteen. 

Jätteiden keräyskohteet

vk2016_jatteidenkerayskohteet.png

Keräystapahtumat

vk2016_keraystapahtumat.png

Keräyksessä saatiin noin
15 380 litraa voiteluöljyjä talteen.