vk2016_palvelutoiminta_header.jpg

Palvelut ja tuotteet

PALVELUTOIMINTA

Lakeuden Etapin asiakkaat voivat hoitaa jätehuoltoasioitaan puhelimitse ja yhtiön kotisivujen verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelujen kautta kirjattiin vuoden aikana yhteensä 5 205 kontaktia, mikä oli 576 kontaktia enemmän kuin vuonna 2015. Yhtiön palvelutasomäärityksen mukaisesti sähköisen asioinnin vastausaikatavoitteena on kolme arkipäivää. Tämä saavutettiin 85 -prosenttisesti vuonna 2016. Puheluja vastaanotettiin 15 867. Puhelinvastausprosenttitavoite on 85, mikä ylitettiin vastausprosentin oltua 88. Asiakaspuhelujen määrä nousi edellisestä vuodessa 1 146 puhelulla, mikä osaltaan johtui pakkauslasi- ja metallijätteen keräyksen laajenemisesta.

Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajeni

Etappi ryhtyi hoitamaan Paperinkeräys Oy:n asiakaspalvelua asunto-osakeyhtiöiden osalta Etapin toimialueella syksyllä 2016. Yhteistyö koskee keräyspaperia ja graafista paperia. Tällä yhteistyökuviolla taloyhtiöiden isännöitsijät saavat koko jätehuoltopalvelun yhden luukun kautta, eikä keräyspaperin tyhjennystä tarvitse enää tilata erikseen muualta. Samalla yhteydenotolla hoituvat myös Paperinkeräyksen raportointi, astiatoimitukset, astiakorjaukset ja jäteastioiden tarroittaminen. Etapin asiakaspalvelu ryhtyi hoitamaan myös uuden jätealan toimijan, Encore Pohjanmaan, asiakaspalvelua syyskuun alusta alkaen. Encore Pohjanmaan asiakaspalvelulle on erillinen oma palvelulinja, johon puhelut ohjautuvat. Etappi kuuluu Encore Pohjanmaan omistajiin ollen sen vähemmistö-osakas.

 

Avainasiakaspalvelut

Lakeuden Etapin avainasiakaspalvelut tarjoavat jätehuoltopalveluita taloyhtiöille ja julkisen sektorin toimijoille. Etappi on mukana omistajakuntiensa energiansäästötiimien toiminnassa tekemällä jätehuoltokartoituksia, esimerkiksi viime vuonna Lapuan ja Seinäjoen kaupungille. Lisäksi eräs merkittävä osa toimintaa on jätehuoltokoulutuksen järjestäminen kunnan työntekijöille. Vuonna 2016 kohderyhmänä oli ruoka- ja puhtaanapidon työntekijät.

 

Biojätekilpailu taloyhtiöille

Kaikille biojätteen erilliskeräyksen piiriin kuuluville Etapin toimialueen taloyhtiöille järjestettiin loppuvuonna 2015 käynnistynyt ja maaliskuussa 2016 päättynyt biojätekilpailu, mikä oli osa Etapin Biojätteet kiertoon -kampanjaa. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa asukkaat lajittelemaan biojätettä. Eniten biojätettä asuntoa kohden kerännyt As Oy Kustaantupa Ähtärista voitti maksuttomat biojäteastian tyhjennykset loppuvuoden 2016 ajaksi. Yhteensä kilpailun aikana lajiteltiin 21 734 kiloa biojätettä.

 

Jäteastiat pestiin keväällä

Lakeuden Etappi hoitaa taloyhtiöiden ja kuntien laitosten poltettavan jätteen jäteastioiden pesun kerran vuodessa. Vuonna 2016 poltettavan jätteen jäteastioita pestiin 4 620 kappaletta. Biojäteastiat on myös pesty perinteisesti joka vuosi, ja viime vuonna niitä pestiin 2 297 kappaletta.

 

Ennätysmäärä osallistujia jäteneuvonnan tapahtumissa

Etappi järjesti vuonna 2016 jäteneuvontaa yhteensä 706 tuntia kaikkien osakaskuntien alueella. Neuvontatilaisuuksiin ja -tapahtumiin osallistui vuoden aikana 15 577 henkilöä, mikä on 1 700 henkilöä enemmän vuoteen 2015 verrattuna. Jäteneuvontaa toteutettiin kouluissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa sekä asiakkaiden tilauksesta. Jäteneuvontaa annettiin myös ryhmien tutustumiskäynneillä jätehuoltokeskuksessa ja jäteasemilla. Etappi oli jo kolmatta vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille tarkoitetussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Seinäjoella. Koululuokat eri puolilta Etelä-Pohjanmaata saapuivat kukin kylään yhdeksi päiväksi. Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima.


Asunto Oy Seinäjoen Huhtalankotiinkin hankittiin lasipakkausten keräysastia, kun keräystä laajennettiin viime vuonna. Kuvassa asukas Mauri Kuivinen, Etapin palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, isännöitsijät Pasi Oksanen ja Olavi Linjamäki Lakea Oy:stä tutkimassa jätekatosta. (Yllä)


Kierrätyssankarit ja Tuikkujahti

Syksyllä järjestettiin ensimmäistä kertaa alakouluille suunnattu Kierrätyssankarit-kampanja, jossa oppilaat täyttivät luokan kesken jätepassia. Kampanjaan osallistui 30 luokkaa ja 530 koululaista. Osallistuneiden kesken arvottiin luokkaretki Westenergyn jätevoimalaan, jonka voitti Seinäjoen Alakylän koulun 3A-luokka. Tuikkujahti järjestettiin kolmatta kertaa Lakeuden Etapin alueella. Tällä kertaa itsenäisesti, sillä valtakunnallisesti Tuikkujahti päättyi. Tuikkukuorien keräyskilpailuun osallistui yhteensä 657 koululaista ja 35 luokkaa. Eniten tuikkukuoria oppilasta kohden kerännyt luokka oli Otsonkoulun pienluokka. Voittajaluokka keräsi 2 996 tuikkua per oppilas, mikä on Etapin toimialueella ennätysmäärä. Kaikkiaan tuikkuja kierrätykseen kerättiin Etapin toimialueella 328 078 kappaletta.

 

Noutopalvelun kysyntä lisääntyi

Rahtipalvelu tarjoaa Etapista ostetun tai vuokratun jäteastian viennin asiakkaalle. Rahtipalvelutehtäviä kertyi 454 vuoden aikana, kun niitä edellisenä vuonna 341. Yhtiö tarjoaa myös isojen jäte-esineiden noutopalvelua asiakkaalta jäteasemalle. Isojen esineiden noutomäärä kasvoi reilusti viime vuonna, kun jätenoutoja oli jo 49 kappaletta. Edellisvuonna noutoja tehtiin vuoden aikana seitsemän. Isojen esineiden noutohintaa alennettiin elokuussa voimaantulleessa taksassa, mikä lienee vaikuttanut kysyntäänkin. Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut koettiin kysynnästä päätellen yksityis- ja yritysasiakkaiden keskuudessa hyödylliseksi palveluksi. Lavoja vuokrattiin 457 kertaa vuoden aikana.

vk2016_tuikkujahti.jpg

Kierrätyssankarit -kampanjassa palkittiin Seinäjoen Alakylän koulun 3A luokka. 


Taitaja2016

Keväällä Etappi testasi koululaisten lajitteluosaamista Ammattitaidon SM-kilpailussa, Taitaja2016-tapahtumassa. Taitaja9-finaalissa oli Etapin järjestämä lajitteluaiheinen kilpailutehtävä.

vk2016_taitaja9.jpg

Taitaja9 -kisassa Etapin Test the Best-pisteellä pääsi testaamaan lajittelutietoutta sekä biojätepussin taittelua sanomalehdestä.