vk2016_strategiatyo_header.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Strategiatyö

Lakeuden Etapin vuoteen 2016 ulottuva strategiakausi päättyi vuoden loppuun. Aikoinaan asetettujen strategisten tavoitteiden voidaan todeta täyttyneen vaiherikkaan strategiakauden aikana. Uuden strategiakauden ajoitukseksi sovittiin 2017–2020. Sovitulle ajanjaksolle ajoittuvat siirtymäajat niin hankintalain, kuin uuden jätelain puitteissakin. Strategiset analyysit suoritettiin vielä loppuvuodesta 2016 ja varsinainen strategian sorvaaminen jätettiin vuoden 2017 alkuun. Prosessin ajoituksen siirto oli tarpeen, jotta hankintalain muutokset saadaan prosessiin mukaan tarkasti.

Strategiaprosessissa tarkasteltiin omistajien tahtotilaa, ympäristön muutoksia, markkinamuutoksia, asiakaskunnan muutoksia ja muita lähtökohtaolettamuksia. Analyysien pohjalta saatiin hyvät pohjat yhtiön toiminnan suunnalle, avaintekijät, kilpailustrategia ja hyvä numeerinen analysointi.

Tulevaisuuden Etappi on yhtiö, josta löytyy laajaa osaamista kiertotalouden osa-alueilla, ja joka tarjoaa asiakkailleen korkeatasoisen palvelukokemuksen.

Yhtiön kehittämisen panoksia tullaan suuntaamaan merkittävästi kierrätystuotteisiin, kierrätysravinteisiin ja palvelun kehittämiseen. Kiertotalouden mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen ja asiakkaan onnistunut palvelukokemus ovat yhtiön tavoitteita.

Yhtiö tuottaa vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

 

Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka

Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi. Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.

Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely, tehokas logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteiden käsittely toteutetaan ensisijaisesti kierrättämällä ja hyödyntämällä. Jätteen energiana hyödyntäminen on yksi yhtiön ratkaisu jätehuollon järjestämiseksi.

Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön Johtaminen, hallinto Muutoksia ja yhteistyötä Strategiatyö pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista.

Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin.

Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristövastuullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia.

Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan niin, että se voi työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä.