Taloudellinen vastuu

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Tuloslaskelma

etappi_vk2017_tilinpaatos_tuloslaskelmataulukko.png

Tase

etappi_vk2017_tilinpaatos_tasetaulukko.png

Rahoituslaskelma

etappi_vk2017_tilinpaatos_rahoituslaskelmataulukko.png

Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella..

Poistoajat

etappi_vk2017_tilinpaatos_poistoajat_taulukko.png


Liikevaihto, M€

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_liikevaihto.png

Poistot, % liikevaihdosta

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_poistot_liikevaihdosta.png

Nettoinvestoinnit, 1 000 €

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_nettoinvestoinnit.png

Oma pääoma, 1 000 €

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_oma_paaoma.png

Omavaraisuusaste

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_omavaraisuusaste.png

Sijoitetun pääoman tuotto, %

etappi_vk2017_tilinpaatos_kayra_sijoitetun_paaoman_tuotto.png

Tulot 2017

etappi_vk2017_tilinpaatos_graafi_tulot.png

Tulos 2017

etappi_vk2017_tilinpaatos_graafi_tulos.png

Jätemaksujen käyttö 2017

etappi_vk2017_tilinpaatos_graafi_tyhjennysmaksut.pngetappi_vk2017_tilinpaatos_graafi_ekomaksut.png


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Ilmajoella, 20.03.2018


Lakeuden Etappi Oy
Hallitus

etappi_vk2017_tilinpaatos_allekirjoitukset.png