Toimitusjohtajan katsaus

Jäteyhtiö juhlisti 20:tä toimintavuottaan monin tavoin

 

Katso toimitusjohtajan katsaus videona

 

Vuosi 2017 oli Etapin juhlavuosi. Yhtiön perustamisesta tuli keväällä kuluneeksi 20 vuotta. Yhtiön taipaleen ensimmäiset 20 vuotta dokumentoitiin ”Tunkiosta tuotteeksi” -historiikkiin. Historiikissa kuvataan jätehuollon kehitystä Etelä- Pohjanmaalla ja lähialueilla. Juhlavuoden merkeissä tapasimme omistajiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme useissa omissa tilaisuuksissamme, ja muissa tapahtumissa koko toimialueellamme. Yksi merkittävä tapahtumapanostus oli Seinäjoella pidetyt Kalevan kisat, joiden jätehuollon Etappi suunnitteli ja toteutti

Vuoden alusta voimaan tullut hankintalain uudistus rajoitti palveluiden myyntiä markkinaehtoisille asiakkaille. Etappi on käynnistänyt sopeuttamistoimet hyvissä ajoin. Osakkuusyhtiömme Encore Pohjanmaa, jonka toiminta käynnistyi syyskuun alussa 2016, palvelee yritysasiakkaita alueellamme. Vuoden 2017 aikana markkinaehtoinen liikevaihto leikattiin alle 10 prosenttiin. Vuoden lopulla hallitus jätti esityksensä jätelain uudistuksesta. Uudistuksessa kuntavastuullista jätehuoltoa supistettaisiin koskemaan vain asumisessa syntyviä jätteitä ja kuntien palvelutoiminnan jätteitä.

vk2017_kontio_toimitusjohtajan_katsaus.jpg.jpg

Vuoden aikana Etappi uudisti myös strategiaansa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakkaiden vaatimuksia. Tulevaisuuden Etappi on tehokas jätehuollon palveluyritys, joka panostaa osaamiseen ja kestäviin ratkaisuihin. Strategiassa korostuvat palvelu, kiertotalouden henki ja ihmisten toiminnan ohjaaminen kestävän kehityksen mukaiseksi.

Ensimmäiset strategian mukaiset askeleet toiminnassa on jo otettu. Syksyllä lanseerattiin digitaalinen asiointiympäristö OmaEtappi.com. Verkkopalvelussa Etapin asiakkaat voivat hoitaa jätehuollon asioita 24/7. Asiakkaiden loistava palvelukokemus on yksi uuden strategian avaintekijöistä. Haluamme asiakkaamme kokemuksen palvelustamme olevan hyvin positiivinen, tapahtuu kohtaaminen sitten astiantyhjennyksen yhteydessä, jäteasemalla asioidessa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa puhelimen kautta.

Etapin prosessit toimivat vuoden aikana hienosti. Logistiikassa tyhjennystapahtumia tehtiin lähes miljoona. Biokaasulaitoksen biologiset prosessit toimivat koko vuoden hyvin ja kierrätysravinteiden menekki oli hyvä. Jätteenpolton pohjatuhkaa käsiteltiin nyt kahden vuoden kertymältä. Käsittely toteutettiin onnistuneesti ja taloudellista tulosta paransi metallien hinnan nousu edellisestä vuodesta.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla toiminnan tehokkuutta parantamalla.

Myös taloudellisesti Etapin vuosi onnistui hyvin. Yhtiön liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 Milj€ vuonna 2016), tulos oli 2 032 542 euroa (1 449 695 euroa). Liikevaihtoa korotti normaalia suurempi pohjatuhkan käsittelymäärä, joka siirtyi vuodelta 2016. Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla toiminnan tehokkuutta parantamalla. Edulliset öljyn- ja sähkönhinnat sekä matala inflaatio ovat mahdollistaneet hinnoittelun tason pitämisen ennallaan. Investoinnit olivat vuoden aikana maltillisia, koska odotettiin jätelain uudistuksen tuomia muutoksia. Valmistuneet Investoinnit olivat 207 000 euroa.

Yhtiön toimintaympäristöön tulevana vuotena vaikuttaa jätelain uudistuksen muutoksiin valmistautuminen. Tulevalla kaudella pystytään hinnoittelua korjaamaan edullisempaan suuntaan ja samalla käyttämään hinnoittelun ohjaavaa vaikutusta lajittelun parantamiseksi biojätteen osalta.

Lähitulevaisuuden suurimpana hankkeena käynnistyy uuden palvelukonseptin toteuttaminen Seinäjoen jäteasemalle. Uudella konseptilla aukaistaan vuoden 2020 aikana palvelualue, jossa asiakkaille tarjotaan uudenlainen palvelukokemus ja mahdollisuus asioida osittain itsepalvelutyyppisesti ympäri vuorokauden. Menestyksellisen vuoden takaa löytyy hyvin ja sitoutuneesti tehtävänsä hoitanut Etapin henkilöstö sekä hieno yhteistyökumppanien verkosto, joille kuuluu iso kiitos. Etappi jatkaa vahvaa työtä jätehuollon tehokkaiden ja turvallisten palveluiden, sekä asiakkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin hyväksi. 

Pekka Kontio
toimitusjohtaja