Sosiaalinen vastuu

HENKILÖKUNTA

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin aktiviteettien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta henkilöstöryhmästä.

Yhtiö tarjosi toimintakauden aikana henkilöstölleen liikuntaa ja kulttuuria työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Henkilökunnalle järjestettiin hyvinvointipäivä Härmän kylpylässä, jossa oman kunnon testaamisen lisäksi sai ammattilaisilta vinkkejä jaksamiseen. Lokakuussa otettiin osaa valtakunnalliseen
Unelmien työpäivään, jolloin työpaikalla järjestettiin yhteinen liikuntatuokio ja brunssi.

Syksyllä tyhyryhmä järjesti koko henkilökunnalle kävelyhaasteen. Haasteen aikana kerättiin askeleita, jotka kirjattiin ylös viikoittain ja lopuksi eniten askeleita kerännyt ryhmä palkittiin. Joulukuussa järjestettiin vielä jouluinen  cocktailpalakurssi.

Unelmien työpäiva.jpg
Unelmien työpäivää vietettiin syksyllä, jolloin järjestettiin yhteinen liikuntatuokio.

Työterveys, turvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen kausi alkoi 1.1.2018. Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää, työsuojeluvaltuutettu Rita Roponen, varavaltuutetut Mikko Rauhala ja Kari Tiainen sekä jäsenet Ilkka Letonsaari ja Niko Ala-Lahti. Toimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana ja teki useita työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantavia toimenpide-ehdotuksia. Myös yhteistyötä TYHY-ryhmän kanssa
tiivistettiin vuoden aikana.

Vuonna 2018 tehtiin kolme turvallisuusindeksikierrosta. Vuoden lopussa  turvallisuusindeksitaso oli 84 prosenttia. Joulukuussa tehtiin useita havaintoja pienistä turvallisuuspuutteista, jotka koskivat lähinnä talvikunnossapitoa.  Havaintoja hyödynnetään jatkossa estämään turvallisuustason laskeminen talvikaudella. Turvallisuusindeksikierroksilla tehtiin myös kehitysehdotuksia ja annettiin positiivista palautetta. Yhteisenä havaintona kierroksilla todettiin, että siisteys ja järjestys olivat hyvällä tasolla.

Työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutettiin vuoden aikana useita: hankittiin suojalaseja ja kypäriä, määritettiin kypärän käyttöä koskevat säännöt, ja parannettiin biokaasulaitoksen kulkureittien turvallisuutta. Lisäksi hankittiin  öljyvahingon torjuntakalustoa jätehuoltokeskukseen, biokaasulaitokselle
ja jäteasemille.

Turvallisuutta pyrittiin parantamaan myös henkilöstöä kouluttamalla. Jätekeskuksen ja biokaasulaitoksen henkilöstölle järjestettiin yhteinen poistumisharjoitus marraskuussa 2018.  Samana päivänä pidettiin myös alkusammutuskoulutus koko Etapin henkilöstölle sekä urakoitsijoille. Näillä sekä useilla muilla toimenpiteillä ja hankinnoilla on pyritty helpottamaan työntekoa
ja estämään työssä loukkaantumisia.

Kättely_vaal.jpg
Henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden yhteinen joululounas nautittiin joulukuussa.

Vuonna 2018 toteutettiin useita työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Työtapaturmat ja läheltäpititapaukset

Vuonna 2018 tapahtui kaksi lievää työtapaturmaa. Molemmat tapaturmat olivat työmatkalla tapahtuneita liukastumisia talvikelillä. Jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin, hankittiin työntekijöille nastakengät, joita voi käyttää myös työmatkalla. Henkilöstöä kannustetaan tekemään läheltäpiti- ja
vaaranpaikka -ilmoituksia. Vuonna 2018 ilmoituksia saatiin 37.

Henkilöstötilinpäätös 2018

etappi6.PNG