Strategia_tausta_kapea.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Johtaminen, hallinto

Johtaminen, hallinto 

Lakeuden Etapilla on käytössä ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatujärjestelmä, ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ISO 45001:2018 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Nämä yhdessä muodostavat Lakeuden Etapin toimintajärjestelmän. Toimintajärjestelmä sertifioitiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Uudelleensertifiointi laatu- ja ympäristöjärjestelmille tehtiin Bureau Veritaksen toimesta toukokuussa 2018. Uuden työterveys- ja turvallisuusstandardin mukainen TTT-järjestelmän sertifiointiauditoiti tehtiin heinäkuussa 2018. Järjestelmää kehitettiin ja havaitut kehityskohteet toteutettiin. Tämän seurauksena yhtiö sai uuden ISO 45001:2018 TTT-sertifikaatin ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa syyskuussa 2018. Seuraavan kerran toimintajärjestelmä uudelleensertifioidaan keväällä 2021.

Johdon vuosikellon mukaisesti yhtiön sisäinen auditointi toteutettiin kesäkuussa, jolloin painopisteenä oli uuden TTT-järjestelmän arviointi. Uusi ISO 45001:2018 -standardi julkaistiin maaliskuussa 2018 englanninkielisenä, ja toukokuussa julkaistiin suomennos. Lakeuden Etapin toimintapolitiikka päivitettiin syksyllä 2018 vastaamaan uutta strategiaa sekä uusien standardien mukaista toimintajärjestelmää.

Johdon katselmus toteutettiin suunnitelman mukaisesti syyskuussa.

Katselmuksessa arvioitiin muun muassa sidosryhmien tarpeiden ja odotusten täyttymistä, yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin vuonna 2017 päivitetyn strategian mukaan asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

 

Katso yhtiön toimintapolitiikka