etappi_vk2017_palvelutoimita.jpg

Palvelut ja tuotteet

PALVELUT

Palveluja kehitetään digitaalisiksi
ja helppokäyttöisiksi

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat, mikä vaikuttaa myös Lakeuden Etapin toimintaan. Strategian mukaisesti toiminnan keskiössä on asiakas ja loistava palvelukokemus.

Vuonna 2017 käyttöön otettu verkkoasiointipalvelu OmaEtappi.com saatiin hyvin vauhtiin säännöllisen markkinoinnin ansiosta. Rekisteröityjä käyttäjiä oli vuoden 2018 lopussa jo yli 2 000. Palvelutasomäärityksen mukaan sähköisen asioinnin vastausaikatavoitteena on kolme arkipäivää, johon päästiin 93 -prosenttisesti.

Vuonna 2019 keskitytään yhä enemmän palveluiden monikanavaisuuden, digitalisaation ja uusien toimintatapojen kehittämiseen asiakkaille.

Puheluita vastaanotettiin vuoden aikana 17 078 vastausprosentin ollessa 87,7.

Keväällä astui voimaan EU:n tietosuoja-asetus, mikä aiheutti  toimenpiteitä myös Etapissa. Tietoturvaan suhtaudutaan yhtiössä vakavasti ja kaikkiin tarvittaviin rekistereihin on tehty suojaukset.

Asiakaspalautteiden määrä kasvoi


Palautejärjestelmään kirjattiin viime vuonna 711 asiakaspalautetta. Edellisvuonna määrä oli 527. Vuoden 2018 aikana negatiivista palautetta on tullut eniten jäteastian tyhjennystapahtumista. Jäteasemien ja ekopisteiden toiminnasta palautteita tuli 40 kappaletta, koskien lähinnä pisteiden siisteyttä sekä jäteaseman aukioloaikoja.

Erilaisia laskuja koskevia palautteita saatiin 140 ja muita palautteita 24 kappaletta.

Jätekuljettajille, jäteasemanhoitajille ja asiakaspalvelulle on tullut positiivista palautetta hyvästä palvelusta.

Aluepalvelut

Jätehuollon alueelliset palvelut on järjestetty jäteasemille, ekopisteille ja aluekeräyspisteisteille jokaisessa toimialueen kunnassa.

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet tiettyyn eräkokoon saakka. Toiminta katetaan ekomaksulla. Poltettava jäte, biojäte ja kaatopaikkajäte ovat jäteasemalla maksullisia.

Uutena palveluna jäteasemille tuli tietoturva-astiat, joihin vastaanotetaan maksullisena palveluna turvallisesti hävitettäviksi tarkoitetut paperit.

Vuonna 2018 jäteasemien kävijämäärä nousi, kun asiakaskäyntejä kirjattiin yhteensä 106 332. Vuonna 2017 käyntejä oli 100 745.

Jäteasemilla tehtiin parannuksia ja korjauksia sekä kameravalvontaa lisättiin.

Vuoden aikana jatkettiin jäteasemien uusien opasteiden suunnittelua. Kaikilla jäteasemilla uudistetaan opasteet uuden graafisen ohjeen mukaiseksi 2019 vuoden aikana. Ensimmäiseksi uudistuskohteeksi valittiin Kuortaneen jäteasema. Kekkilän istutusmulta ja kuorikate tuli myyntiin myös Peräseinäjoen,
Kurikan, Jalasjärven ja Kihniön jäteasemille.

ekopiste_P6210411.jpg
Ekopisteitä uusittiin uuden ilmeen mukaisiksi toimialueella.
OmaEtappi.jpg
Rekisteröityjä käyttäjiä OmaEtappi.com -palvelussa oli vuoden 2018 lopussa jo yli 2 000.

jateasemalle.jpg

Jäteasemien kävijämäärä nousi.
Asiakaskäyntejä kirjattiin
106 332

oljynkerays.jpg

Öljynkeräyksessä saatiin noin 18 510 litraa käytettyjä voiteluöljyjä talteen.

Eko- ja aluekeräyspisteet

Ekopisteitä uusittiin nykyaikaisiksi pintakeräyssäiliöksi Ylistarossa, Lapualla ja Alavudella yhteensä kuudella pisteellä. Eko-ja aluekeräyspisteiden huoltoon uusittiin ajoneuvokalustoa.

Vapaa-ajan asukkaiden jätehuolto on järjestetty aluekeräyspisteille, joissa kerätään kesäasukkaiden poltettavaa jätettä. Pisteiden käytöstä peritään aluekeräysmaksu. Kesäasukkaillekin suositellaan ensisijaisesti joko omaa tai kimppajäteastiaa.

Aluekeräyspisteitä on yhteensä 54 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on Peräseinäjoella, Kihniöllä ja Ähtärissä.

Kesällä keräyspisteiden siisteydestä huolehdittiin palkkaamalla työhön kesätyöntekijä.

Öljynkeräystempaus kuntalaisille

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Fortumin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin 18 510 litraa käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Edellisvuonna kerätty määrä oli 27 550 litraa.


Avainasiakaspalvelut

Omistajakunnissa jatkettiin edelleen energiansäästötiimien toiminnassa
asiantuntijajäsenenä.

Jätehuollon osalta tehtiin kohdekartoituksia kouluissa ja päiväkodeissa. Tarkkailun kohteina oli erityisesti keräysvälineiden sopivuus kohteeseen, niiden toimivuus, tyhjennysrytmien määrittäminen jätekertymää vastaavaksi sekä palvelun toteutus jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kohdekartoituksien  yhteydessä kiinnitettiin erityisesti huomiota myös työturvallisuuteen sekä kuljettajien että jätepisteiden käyttäjien osalta.

Jätehuollon lajittelukoulutuksia järjestettiin omistajakuntien eri kohteissa.

Pilottihankkeina jatkettiin edelleen Lapuan Ritamäen yhteispistehankkeen etenemistä ja uutena hankkeena järjestettiin Seinäjoen Keskussairaalassa syntyvien pakkausmuovien määräaikainen erilliskeräyskokeilu. Kierrätysmuovien osalta uutena palveluna järjestettiin Seinäjoki-Nurmon jäteasemalle PE-HD-laatuun sopivien kanisterimuovien vastaanotto.

Kierrätysmuovien vastaanotto- ja käsittelypalvelujen osalta käynnistettiin yhteistyö Kuortaneella toimivan Keskinen Recycling Oy:n kanssa. Tehdas  valmistaa kierrätysmuovista uutta raaka-ainetta kotimaisen teollisuuden tarpeisiin.