vk2016_strategiatyo_header.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Johtaminen, hallinto

Johtaminen, hallinto 

Lakeuden Etapilla on ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Toimintajärjestelmä sertifioitiin keväällä 2009. Uudelleensertifiointi tehtiin Bureau Veritaksen toimesta viimeksi tammikuussa 2015, seuraavan kerran järjestelmä uudelleen sertifioidaan keväällä 2018. Tällöin toimintajärjestelmä sertifioidaan uusien ISO 9001:2015 ja ISO14001:2015 standardien mukaiseksi sekä sertifioidaan myös toimintajärjestelmään lisätty ISO45001:2018 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Bureau Veritas suoritti maaliskuussa vuositarkastusauditoinnin, jossa ei kirjattu yhtään poikkeamaa.

Johdon vuosikellon mukaisesti yhtiön sisäiset auditoinnit toteutettiin kesäkuussa, jolloin painopisteenä oli jäteasematoiminta. Auditointikatselmukset suoritettiin Alavuden ja Seinäjoen jäteasemilla. Vuoden 2017 aikana jatkettiin toimintajärjestelmän päivittämistä uudistuneiden standardien mukaiseksi. Toimintajärjestelmän päivityksessä huomioidaan myös tulevan ISO 45001:2018-standardin vaatimukset.

Johdon katselmus toteutettiin suunnitelman mukaisesti syyskuussa. Siinä arvioitiin muun muassa yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy tavoitejaksolla 2013–2017.

 

Katso yhtiön toimintapolitiikka