vk2016_strategiatyo_header.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Strategiatyö

Lakeuden Etapin uuden strategiakauden ajoitukseksi sovittiin 2017–2020. Sovitulle ajanjaksolle ajoittuvat siirtymäajat niin hankintalain, kuin uuden jätelain puitteissa. Strategiset analyysit suoritettiin vuonna 2016 ja varsinainen strategia työstettiin ja täydennettiin vuoden 2017 aikana. Strategiaan vaikuttavista asioista suurimpana oli vuoden 2017 lopussa annettu hallituksen esitys jätelain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä rajataan kunnallisen jätehuollon vastuualuetta ja ohjeistetaan markkinaehtoista toimintaa.

Strategiatyön aikana tuotettiin Vaasan yliopiston Levon Instituutilla aiheeseen liittyvä MBA -tutkielma, jota on tarkoitus hyödyntää strategiatyöskentelyssä jatkossa. Strategiatyökalujen valinta työskentelyn eri vaiheisiin tehosti yhtiön strategiatyöskentelyä, ja menettelyohjeiden tekeminen syvensi koko henkilökunnan strategista osaamista. Selkeän strategiakartan luominen, menettelyohjeiden tekeminen ja johtamisen vuosikellon rakentaminen ohjaavat jatkuvaa strategiaprosessia. Merkittävin muutos oli henkilöstön osallistuminen strategiatyöhön jo sen alkuvaiheessa. Henkilöstön osallistuminen strategian kehittämiseen ja strategian jalkauttaminen koko yhtiöön kirjattiin menettelyohjeisiin.

Strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit tullaan keskittämään palvelukokemuksen parantamiseen, kierrätystuotteiden ja kierrätysravinteiden kehittämiseen sekä monikanavaiseen viestintään.

Lakeuden Etappi tuottaa vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

etappi_vk2017_strategiatyo.jpg
etappi_vk2017_palvelulupaus.jpg