kodin_lajitteluohjeet.png

Kuvaus jäteyhtiöstä

Kehityshankkeet

Vaaka-Varastoprojekti

Jätteen punnituksen ja varastonhallinnan kehittämiseksi käynnistettiin vuoden aikana Vaaka-varastoprojekti yhteistyössä neljän muun jäteyhtiön kanssa. Yhteistyötä Etapin kanssa projektissa tekevät Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Rosk’n Roll Oy ja Vestia Oy.

Vuoden 2017 aikana projektissa tehtiin esimäärittelyvaihe, jossa tarkennettiin tavoitetila. Vuoden aikana kerättiin tietoa eri ohjelmatoimittajien tavoista ja mahdollisuuksista toteuttaa hanke. Projekti jatkuu vuoteen 2020 saakka, jolloin on tavoitteena, että käytössä olisi jätehuoltoa palveleva nykyaikainen punnitus ja varastonhallintajärjestelmä.

 

Lapualle jätehuollon yhteispiste

Lapuan Ritamäen asutusalueelle ryhdyttiin suunnittelemaan uudenlaista tapaa kerätä jätteitä yhteispisteellä. Kiinteistöt eivät hanki omia jäteastioita vaan käyttävät jätehuollon yhteispistettä, jossa on normaalia laajemmat lajittelumahdollisuudet. Alueelle hyväksyttiin kaava vuoden aikana ja Etappi teki asiasta investointipäätöksen. Alueen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan keväällä 2018.

Vesiautomaatio käyttöön

Vesiautomaatiojärjestelmä saatiin otettua porrastetusti käyttöön. Hankinnan avulla saatiin jätehuoltokeskuksen kentän käyttöön vesiautomaatiojärjestelmä, jolla vesialtaiden tilaa ja tyhjennyksiä pystytään ohjaamaan ja seuraamaan valvomosta käsin ohjattuna, siten että osa pumppaamoista toimii pinnankorkeuteen perustuvalla pumppausautomatiikalla. Viimeisten vaiheiden käyttöönotto tapahtui vuoden 2018 alussa.

etappi_vk2017_kehityshankkeet_vesiautomaatio.jpg

Kuva (yllä): Vesiautomaatiojärjestelmä otettiin porrastetusti käyttöön vuoden aikana. Kuvassa kenttäpäällikkö Marko Knuuttila Etapista ja Tommi Vahtera THT-Control Oy:stä.

 


 

Tekstiilikierrätyshanke yhteistyössä Lankava Oy:n kanssa

Tekstiilien keräys- ja kierrätyshanke käynnistettiin elokuussa 2017 ja sen on määrä päättyä vuoden päästä siitä eli elokuussa 2018. Keräyksessä Etappi kerää käytettyjä lakanoita jäteasemillaan, joista kauhavalainen käsityöalan yritys Lankava Oy tuottaa kierrätysmatonkudetta, Räsykudetta, käsityöharrastajille. Keräysyhteistyö aloitettiin koululaisille suunnatulla kilpailulla, Lakanajahdilla, jonka tuloksena saatiin noin 3000 lakanaa kierrätykseen. Keräys jatkuu elokuun 2018 loppuun jäteasemilla.

Tavoitteena projektissa on saada selville onnistumismahdollisuudet kerätä tekstiilijaetta kierrätystarkoituksessa. Selvitettäviä asioita ovat kierrätykseen saatavien tekstiilien määrät, puhtaus ja keräyskustannus. Projektin päätyttyä selvitetään mahdollisuudet tekstiilikeräyksen jatkuvuudelle.

etappi_vk2017_kehityshankkeet_tekstiili.jpg

Kuva (yllä): Tekstiilien keräys- ja kierrätyshanke yhteistyössä Lankava Oy:n kanssa käynnistettiin elokuussa 2017. Kuvassa Lankavan toimitusjohtaja Kirsti Karppinen ja Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala.

 


 

Seinäjoen jäteasema 2020

Seinäjoki-Nurmon jäteasema 2020 suunnitteluprojekti, jonka teki Ramboll Finland Oy, valmistui helmikuussa. Vuoden 2017 aikana tehtiin päätös käynnistää Seinäjoen jäteasema 2020 -projekti. Projektin suunnittelu alkoi vuoden loppupuolella. Vuoden aikana opiskelija Iida Hyytinen teki opinnäytetyön ”Jäteaseman palvelukonseptin kehittäminen asiakasnäkökulmasta” Vaasan ammattikorkeakoululle. Seinäjoen jäteasema 2020 -projektin tavoitteena on saada käyttöön asiakaslähtöinen, helppotoiminen, turvallinen ja ympärivuorokautisessa käytössä oleva jätteen vastaanottoasema. Vastaanottoasemasta tulee ympäristöystävällinen ja energiatehokas, toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu, ja sen toteutuksessa tullaan hyödyntämään materiaalien kierrätystä.

 lehtikuvio.png

Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen

Yhtiössä ryhdyttiin valmistautumaan EU:n yleisen tietosuojaasetuksen voimaantuloon hankkeella, jonka vetovastuu on yhtiön IT:stä vastaavalla Opsec Oy:llä.

Projektin tavoitteena on muun muassa kouluttaa henkilöstöä tietosuojan perusvaatimuksiin ja muutoksiin uudessa lainsäädännössä, tunnistaa ja määritellä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja riskit sekä selvittää teknisen tietoturvallisuuden nykytaso ja lisävaatimukset lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.

Projektin tehtävänä on tuottaa arvio nykytilasta ja kehityssuunnitelmat. Vuoden aikana toteutettiin riskienarviointi, toimintaohjeiden tarkennukset ja teknisten suojauskeinojen kehittäminen.

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia palvelee myös yhtiön uusi OmaEtappi.com -verkkopalvelu, joka otettiin käyttöön syksyllä 2017. Sen avulla asiakkaat voivat tarkastella omia tietojaan internetin välityksellä.

Kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2018 kevääseen, jonka jälkeen se vakiinnutetaan osaksi jatkuvaa parantamista.

 


 

Sähköinen asiointi – OmaEtappi.com -projekti

Uuden verkkopalvelun, OmaEtappi.com -projektin, suunnittelu alkoi helmikuussa 2017 ja projekti käynnistyi maaliskuussa. Tavoitteena oli parantaa ja tehostaa asiakaspalvelua tuomalla asiakkaiden käyttöön sähköinen palvelu, josta asiakkaat näkevät oman jätehuoltonsa tiedot, voivat tehdä siihen muutoksia sekä tilata tuotteita ja palveluja.

Projektin myötä myös aiemmin käytössä ollut suurasiakkaiden asiakasraportointipalvelu uudistui ja siirtyi osaksi OmaEtappi.comia.

OmaEtappi.com -verkkopalvelu otettiin käyttöön ja lanseerattiin asiakkaille tiedotuslehti Etappi-aviisissa syyskuussa, jolloin palvelun markkinointi ja tiedotus käynnistettiin laajemminkin.

Projekti päättyi vuoden lopussa, jonka jälkeen verkkopalvelu siirtyi osaksi normaalia palvelutoimintaa. Palvelun markkinointia jatketaan vuoden 2018 aikana.

etappi_vk2017_kehityshankkeet_sahkoinenasiointi.jpg