etappi_vk2017_kerays_ja_kuljetus_header.jpg
Vuokralavojen kuljetuksia tehtiin vuoden aikana 395. Hannu Taimisto ja Niko Puikkonen Kuortaneelta täyttivät jätelavaa kesällä 2017.

Palvelut ja tuotteet

Keräys ja kuljetus

Kunnanjärjestämä jätteenkuljetus, kiinteistökohtainen keräys

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuului vuoden lopussa 32 933 kiinteistöä (32 574 vuonna 2016). Ekomaksua maksavia asiakkaita oli yhteensä 63 077 (62426 vuonna 2016).

  • Jäteastian tyhjennyksiä 1 069 125 kpl
  • Asumislietteen tyhjennyksiä 12 988 kpl
  • Vuokralavojen kuljetuksia 395 kpl (457 vuonna 2016)
  • Jäteastioiden vienti- ja noutotehtäviä sekä isojen esineiden
  • ja jätteiden noutoja 536 kpl (454 vuonna 2016)
  • Poltettavan jätteen jäteastioita pestiin 4583 ja biojäteastioita 2 303 kappaletta.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa uusia urakkakausia aloitettiin Kurikan, Ilmajoen, Ähtärin, ja Töysän, Lapuan, sekä Jalasjärven ja Peräseinäjoen urakka-alueilla. Uusina toimijoina jätteenkuljetuksessa toimialueella aloittivat Korkonen Oy ja Lassila & Tikanoja Oy.

etappi_vk2017_kerays_ja_kuljetus.jpg
Asumislietteen tyhjennyksiä tehtiin vuoden aikana 12 988.

Uusia asumislieteurakoita, kahmariautot siirtokuljetuksiin

Asumislietteen kuljetuksessa uudet urakkakaudet käynnistyivät Alavuden, Kuortaneen, Ilmajoen, Peräseinäjoen, Ähtärin ja Jalasjärven urakka-alueilla. Uutena toimijana lietekuljetuksissa aloitti Jalasjäte Oy.

Uutena kuljetusmuotona aloitettiin elokuussa kahmariautokuljetukset. Kahmariautokuljetuksia käytetään metallin, puun, risun ja haravointijätteen siirtämiseen jatkokäsiteltäväksi. Toiminnalla tavoitellaan jäteasemien varastokierron tehostamista ja säästöä jatkokäsittelykustannuksissa.

Jäteasemilla kirjattiin yli 100 000 käyntiä

Jätehuollon alueelliset palvelut Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin toimialueella on järjestetty jäteasemille, ekopisteille ja aluekeräyspisteisteille, jotka palvelevat kuntalaisia jokaisessa toimialueen kunnassa.

Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Toiminta katetaan ekomaksulla. Poltettava jäte, biojäte ja kaatopaikkajäte ovat jäteasemalla maksullisia. Uutena palveluna jäteasemille tuli tietoturva-astiat, joihin vastaanotetaan maksullisena palveluna turvallisesti hävitettäviksi tarkoitetut paperit.

Vuonna 2017 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 100 745 asiakaskäyntiä. Vuonna 2016 käyntejä oli yhteensä 91 349.

Vuoden aikana jäteasemien toimintoja kehitettiin parantamalla jätteiden vastaanottoalueita.

Metallijätettä varten tehtiin betonielementein reunustetut vastaanottoalueet Kuortaneen, Ylistaron, Lapuan, Ähtärin ja Jalasjärven jäteasemille. Peräseinäjoen jäteasemalle tehtiin puupohjaiselle materiaalille vastaavanlainen vastaanottopaikka. Peräseinäjoen jäteaseman aukioloaikaa lisättiin keväälle ja syksylle.

Kameravalvontaa tehostettiin Seinäjoki-Nurmon, Alavuden, Ähtärin, Lapuan, Kurikan ja Jalasjärven jäteasemilla. Vuoden aikana aloitettiin jäteasemien uusien opasteiden suunnittelu. Kaikilla jäteasemilla uudistetaan tulevina vuosina opasteet uuden graafisen ohjeen mukaiseksi.

Jäteasemilla myydään Ranu-maanparannusraetta, jäteastioita ja kompostoreita. Uusina tuotteina tuli myyntiin jäteasemille lisäksi Kekkilän istutusmulta ja kuorikate Ilmajoen, Seinäjoki- Nurmon, Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen, Lapuan ja Ylistaron jäteasemille.

Jätteiden keräyskohteet

etappi_vk2017_kerays_ja_kuljetus_jatteiden_kerayskohteet.png

Keräystapahtumat

etappi_vk2017_kerays_ja_kuljetus_jatteiden_keraystapahtumat.png

Eko- ja aluekeräyspisteille kuntotarkastus

Eko- ja aluekeräyspisteiden syvä- ja pintakeräysastioiden rakenteiden kuntotarkastus ja säiliöiden puhdistus tehtiin kevättalven aikana.

Vapaa-ajan asukkaiden jätehuolto on järjestetty aluekeräyspisteille, joissa kerätään kesäasukkaiden poltettavaa jätettä. Pisteiden käytöstä peritään aluekeräysmaksu. Kesäasukkaillekin suositellaan ensisijaisesti joko omaa tai kimppajäteastiaa.

Aluekeräyspisteitä on yhteensä 54 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä on Peräseinäjoella, Kihniöllä ja Ähtärissä.

Kesällä keräyspisteiden siisteydestä huolehdittiin palkkaamalla työhön kesätyöntekijä.

Perinteinen öljynkeräystempaus kuntalaisille

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Fortumin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin ennätykselliset noin 27 550 litraa käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Edellisvuonna kerätty määrä oli 15 380 litraa.

Vuonna 2017 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 100 745 asiakaskäyntiä.