etappi_vk2017_kasittely_ja_hyodyntaminen_header.jpg
Esikäsiteltävän jätteen käsittelyä mobiililaitteistolla testattiin ja tuloksiin oltiin tyytyväisiä.

Palvelut ja tuotteet

KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Kuva: Esikäsiteltävän jätteen käsittelyä mobiililaitteistolla testattiin ja tuloksiin oltiin tyytyväisiä.

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Jätehuoltokeskuksen toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuonna 2017 vastaanotettiin yhteensä 18 150 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettu määrä oli 18 779 kuormaa. Vastaanotetusta jätteestä toimitettiin hyötykäyttöön 96 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 94.

Vastaanotetusta jätteestä toimitettiin kierrätykseen 64,3 prosenttia. Energiana hyödynnettiin 31,5 prosenttia.

Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä vuonna 2017 oli yhteensä 42 008 tonnia (39 847 vuonna 2016).

Tästä määrästä hyödynnettiin 98 prosenttia, joten kaksi prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyi enää loppusijoitukseen.

Poltettavan jätteen koostumus tutkittiin kevään jäteanalyysissä. Kotitalouksien poltettavasta jätteesta on analyysin perusteella oikein lajiteltu 94,5 prosenttia (94% vuonna 2015).

Bemura -betonimurskeen koko tuotanto myytiin asiakkaille. Muovin kierrätyksestä tehtiin ensimmäiset pilotoinnit.

Esikäsiteltävän jätteen käsittelyä mobiililaitteistolla testattiin ja testauksen tuloksiin oltiin tyytyväisiä. Tuhkarakenteella toteutetun kevyen liikenteen väylän tutkimustuloksista käy ilmi, ettei rakenteessa käytetystä kuonan mineraaliaineksista aiheudu merkittäviä vaikutuksia ympäristöön suotautuviin vesiin.

Pilaantuneen maan käsittelyä tehostettiin

Ekokem-Palvelu Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä pilaantuneen maan vastaanotossa ja käsittelyssä. Yhteistyössä Ekokemin kanssa vastaanotettiin vuoden 2016 aikana 6 409 tonnia pilaantuneeksi luokiteltuja maaaineksia ja materiaaleja.

Pilaantunutta maata sisältäviä tutkittavia kuormia vastaanotettiin ja analysoitiin jätehuoltokeskuksen alueella yhteensä 13 kohteesta. Yhteistyöllä pyrittiin tehostamaan entisestään pilaantuneen maa-aineksen sekä materiaalien vastaanottoa ja käsittelemistä, etsimällä mahdollisimman tehokas käsittelymenetelmä kulloisellekin maa-aineserälle.

Vesien tasausallas huollettiin

Vesien tasausallas 3:n tyhjennys ja pohjasakkojen poisto suoritettiin touko–kesäkuun aikana. Tyhjentämisen yhteydessä altaan pohja ja luiskat huuhdeltiin paineellisella vedellä mahdollisten vauriokohtien löytämiseksi. Rakenteellisesti ei altaasta löydetty mitään suuria vauriokohtia vaan tehdyt paikkaukset keskittyivät pelkästään asfaltin pintavaurioiden korjaamiseen, jotka tehtiin valuasfaltoinnilla.

 


 

Jätekertymä / asukas

etappi_vk2017_jatekertyma_per_asiakas.jpg

Vastaanotettu jäte

etappi_vk2017_vastaanotettu_jate.jpg

 


 

Jätevoimalan pohjatuhkan käsittely

etappi_vk2017_jatevoimalan_pohjatuhkan_kasittely.png

Jäteanalyysi 2017, %-jakauma

Oikein lajiteltu 94,5 %

etappi_vk2017_jateanalyysi_2017.png

 


 

etappi_vk2017_ilmakuva.jpg

Jätehuoltokeskus

Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema.
 

1.  Vaaka

2.  Toimisto

3.  Ilmajoen jäteasema

4.  Vaarallisten jätteiden pienerät

5.  Hyödyntämistoiminnot

6.  Poltettavan jätteen siirtokuormaus 

7.  Pilaantuneet maat 

8.  Pohjatuhka 

9.  Nestepitoiset jätteet 

10.  Loppusijoitus 

11.  Vaarallisten jätteiden loppusijoitus

12.  Ranuvarasto

13.  Biokaasulaitos 

14.  Kekkilä Oy multa-asema

 


 

Biokaasulaitos toimi hyvin

Biokaasulaitos toimi koko vuoden hyvin. Suunnittelemattomia seisokkeja oli muutamia, mutta ne eivät aiheuttaneet ohjausta varakäsittelyyn, koska varaosatarpeisiin oli varauduttu. Vuoden aikana oli kaksi isoa suunniteltua seisokkia. Seisokkien aikana tehtiin laitoksen huoltotöitä, kuten esimerkiksi huollettiin termistä kuivaajaa. Seisokista johtuen puhdistamolietettä ohjattiin varakäsittelyjärjestelmään 140 tonnia.

Biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistus on toiminut hyvin. Kesällä remontoitiin jätevedenpuhdistamon SBR -yksikkö, jolloin rinnakkainen Demon -yksikkö hoiti kaiken jäteveden. SBR:n remontilla haettiin lisäkapasiteettia jäteveden käsittelyyn.

Ranu-maanparannusrakeen kysyntä oli tasaista läpi vuoden

Biokaasulaitoksella on haettu kulusäästöjä energia-, vesi-, ja jätevesikuluissa. Vesien kierrätysastetta on nostettu. Dynasand -hiekkasuodatin ja teknisen veden suodatus saatiin otettua käyttöön loppuvuodesta ja puhdistustulos riittävälle tasolle. Biokaasulaitoksen energiankulutuksen vähentämiseksi lisättiin LED-valoja ja myös valojen ohjausta on optimoitu.

 

etappi_vk2017_maanparannusrae.jpg
Maanparannusraetta tuotettiin vuoden aikana 2 950 tonnia.
etappi_vk2017_siilo.jpg
Biokaasulaitos toimi hyvin koko vuoden. Jätevedenpuhdistamon SBR-yksikkö remontoitiin lisäkapasiteetin saamiseksi jäteveden käsittelyyn.

 

Biokaasulaitoksen vastaanotto
ja tuotanto (tn)

Vastaanotettu biojäte 4 894
Vastaanotettu puhdistamoliete 30 100
Vastaanotettu rasvakaivoliete 887
Tuotettu maanparannusraetta 2 950