etappi_vk2017_palvelutoimita.jpg

Palvelut ja tuotteet

PALVELUTOIMINTA

Kuva: Yhtiö otti käyttöön uuden OmaEtappi.com -verkkopalvelun.

Palvelut täydentyivät uudella verkkopalvelulla

Lakeuden Etapin asiakkaiden asiointikanavat täydentyivät syksyllä 2017, kun yhtiö otti käyttöön uuden OmaEtappi.com -verkkopalvelun. Yhteensä uuteen verkkopalveluun rekisteröityi käyttäjäksi vuoden loppuun mennessä 494 asiakasta.

Aikaisemman nettisivujen kautta toimineen verkkopalvelun kautta kirjattiin vuoden aikana yhteensä 5 629 kontaktia. Uuden OmaEtappi.com -palvelun välityksellä tuli 475 asiointia. Yhtiön palvelutasomäärityksen mukaisesti sähköisen asioinnin vastausaikatavoitteena on kolme arkipäivää. Tämä saavutettiin 90 -prosenttisesti.

Puheluja vastaanotettiin vuoden aikana 17 452 kappaletta. Puhelinvastausprosentti oli 84,4. Asiakaspuhelujen määrä nousi edellisestä vuodesta 1 585 puhelulla, mikä osaltaan johtuu siitä, että kuljetusurakat vaihtuivat.

Asiakastutkimus ja asiakaspalautteet

Lakeuden Etappi tutkitutti kuntalaisten mielipiteen jäteyhtiön toiminnasta, ja tulosten perusteella Etapin asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan on kasvanut tasaisesti. Etappi sai hyvän kouluarvosanan 8,4 kuntalaisilta, kun se vuonna 2015 oli 8,3.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lakeuden Etapin kotitalousasiakkaat kahdeksalla paikkakunnalla. Kysely lähetettiin 4000 omakotitaloissa ja taloyhtiöissä asuville asukkaille. Vastausprosentti oli 30. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2017 ja sen toteutti Feelback Group.

8,4  Etappi sai hyvän kouluarvosanan kuntalaisilta.

Palautejärjestelmään kirjattiin viime vuonna 527 asiakaspalautetta. Edellisvuonna määrä oli 378. Vuoden 2017 aikana negatiivista palautetta on tullut eniten jäteastian tyhjennystapahtumista. Jäteasemien ja ekopisteiden negatiiviset palautteet vähenivät 49 kappaleesta 27 kappaleeseen. Asiakaspalvelulle on tullut 18 palautetta virheellisistä rekisteritiedoista.

Positiivista palautetta on tullut jätteenkuljettajille hyvästä palvelusta, jäteasemien aukioloajoista ja jäteasemien siisteydestä. Hyvästä asiakaspalvelusta on tullut kiitosta koskien sekä jäteaseman että toimiston asiakaspalvelua.

 

Jäteneuvonta

Yhtiön 20-vuotisen toiminnan juhlavuosi näkyi myös jäteneuvonnan toiminnassa, kun Etappi oli mukana monissa paikallisissa tapahtumissa. Tapahtumissa tuotiin esille erityisesti Etapin palveluita. Yhteensä vuonna 2017 jäteneuvontaa järjestettiin lähes 300 tuntia ja neuvontatilaisuuksia tai tapahtumia oli 145.

Neuvontatilaisuuksiin ja -tapahtumiin osallistui vuoden aikana 9 719 asiakasta. Päiväkodeissa ja kouluissa jäteneuvontaa toteutettiin yhteensä 122 tuntia tavoittaen 2 674 oppilasta, mikä on melkein 500 oppilasta enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Jätehuoltokeskuksessa vierailleet ryhmät koostuivat pääsääntöisesti Seinäjoen Sedun oppilaista. Vierailuja tehtiin myös esimerkiksi päiväkodeista. Myös jäteasemilla kävi tutustumassa ryhmiä niin ala-asteelta kuin lukioistakin. Yhteensä vierailijoita kävi lähes 300.

Kummikoulu ja yrityskylä

Syksyllä 2017 käynnistettiin vuosien tauon jälkeen kummikoulutoiminta. Koulut saivat kevään aikana hakea Etapin kummikouluksi ja hakulomakkeiden perusteella kummikouluksi valittiin Koiviston koulu Kurikasta. Kummikoulutoiminnalla edistetään koulun oppilaiden ja henkilökunnan jätehuoltotietoutta. Syyslukukaudella koulussa vietettiin muun muassa ruokahävikin vähentämiseen keskittyvää Hävikkiviikkoa sekä käytiin tutustumassa Westenergyn jätevoimalaan.

Jäteneuvonta osallistui jo neljättä vuotta peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattuun Yrityskylä-oppimisympäristöön Vaasassa. Koululuokat eri puolilta Etelä-Pohjanmaata saapuivat pyörittämään yrityskylän jäteyhtiötä päiväksi. Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima.

 

lehtikuvio.png
etappi_vk2017_palvelutoiminta_lakanajahti.jpg
Niemistön eskari Seinäjoelta voitti Etapin järjestämän Lakanajahdin. Jäteneuvoja Oona Salo luovutti diplomin luokalle.

Lakanajahti tuotti liki 3 000 lakanaa kierrätykseen

Syksyllä koululaisille järjestettiin Lakanajahti, jonka tuloksena saatiin 1 676 kiloa lakanatekstiiliä kierrätettäväksi. Voiton vei Niemistön eskari Seinäjoelta, jonka tuloksena oli 44 lakanaa per oppilas.

Kauhavalainen Lankava Oy tuottaa materiaalista ekologista matonkudetta alan harrastajille. Jahtiin osallistui yhdeksän koululuokkaa, jotka keräsivät lakanat omatoimisesti lähipiiristään ja naapurustostaan.

Lakanajahdin tuloksena saatiin 
1676 kg lakanatekstiiliä kierrätettäväksi.

Lapualle jätehuollon yhteispiste

Lapuan Ritamäen asutusalueelle ryhdyttiin suunnittelemaan uudenlaista tapaa kerätä jätteitä yhteispisteellä. Kiinteistöt eivät hanki omia jäteastioita vaan käyttävät jätehuollon yhteispistettä, jossa on normaalia laajemmat lajittelumahdollisuudet. Alueelle hyväksyttiin kaava vuoden aikana ja Etappi teki asiasta investointipäätöksen. Alueen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan keväällä 2018.

Avainasiakaspalvelut

Taloyhtiöissä tehtiin vuoden aikana jätehuoltokartoituksia, joissa tavoitteena on optimoida jätteenkeräysjärjestelmät asukkaille kustannustehokkaasti ja käytännöllisesti.

Jätehuoltokartoituksia tehtiin myös kunnille, esimerkiksi Alavuden, Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien kohteissa. Jätehuollon laajoja pitempiaikaisia kehittämistoimia kaupunkien kohteissa tehtiin esimerkiksi Lapuan kaupungin kanssa.

Myös jätehuoltokoulutuksia järjestettiin kuntien työntekijöille. Vuonna 2017 kohderyhmänä eri kunnissa oli ruoka- ja puhtaanapidon sekä vanhushoidon työntekijät sekä teknisen puolen työntekijät.

Yhtiö on mukana myös omistajakuntiensa energiansäästötiimien toiminnassa asiantuntijajäsenenä.