Sosiaalinen vastuu

HENKILÖKUNTA

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 36 henkilöä, miehiä oli 24 ja naisia 12 henkilöä. Vuokratyövoimaa käytettiin 0,59 (0,56 vuonna 2016) henkilötyövuotta.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin aktiviteettien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon valitaan kaksivuotiskaudeksi henkilö jokaisesta ryhmästä. Yhtiö tarjosi toimintakauden aikana henkilöstölleen liikuntaja kulttuuriseteleitä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen.

Henkilökunnalla oli käytössään kevään ajan yhteinen liikuntasalivuoro ja alkukesästä työntekijät osallistuivat perinteiseen liikuntapäivään, jossa sai testata omaa kuntoaan. Syksyllä järjestettiin retki Helvetinjärven kansallispuistoon. Liikunnanohjaaja kävi omalla kuntosalilla opastamassa laitteiden käyttöä ja tekniikoita. Ennen joulua järjestettiin vielä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n pitämä karamellikurssi.

Henkilökuntakokouksia järjestettiin vuoden aikana säännöllisesti. Kehityskeskustelu pidettiin jokaisen työntekijän kanssa. Vuoden aikana käynnistettiin yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen, mikä jatkui vuoden 2018 puolelle.

Terveydenhuollon kulut henkilöä kohden olivat 229 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 6,8 työpäivää/henkilö. Vuoden 2016 vastaavat luvut olivat 249 euroa ja 6,9 työpäivää.

etappi_vk2017_namuja_lahjattomille.jpg
Henkilökunnalle järjestettiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan pitämä karkkikurssi ”Namuja lahjattomille”. Kuvassa talouspäällikkö Virpi Vanhatalo, logistiikkavastaava Ville Kuismin ja asiakaspalveluvastaava Helena Anttila kokkauspuuhissa.

Työterveys, turvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen kausi päättyi vuoden 2017 loppuun. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Loppuvuodesta järjestettiin työsuojeluhenkilövaalit, jolloin valittiin työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut kaudelle 2018–2019.

Vuonna 2017 tehtiin kolme turvallisuusindeksikierrosta. Havaitut puutteet olivat pääasiassa pieniä. Turvallisuusindeksikierroksilla tehtiin useita kehitysehdotuksia ja annettiin myös positiivista palautetta. Yhteisenä havaintona kierroksilla todettiin, että siisteys ja järjestys oli hyvällä tasolla.

Työturvallisuutta parantavia hankintoja tehtiin vuoden aikana useita, esimerkiksi sisätiloissa käytettäviin koneisiin hankittiin pakokaasusuodattimia ja piha-alueilla kulkureiteistä tehtiin turvallisempia.

Vuonna 2017 ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Etapissa järjestettiin loppuvuodesta kampanja, jolla kannustettiin työntekijöitä tekemään enemmän läheltäpiti- tai vaaranpaikka -ilmoituksia turvallisuuden parantamiseksi. Vähintään viisi ilmoitusta tehneet palkittiin.

Henkilöstötilinpäätös 2017

etappi_vk2017_henkilostotilinpaatos2017.png

Henkilökunnan koulutus ja kehittäminen

Vuoden 2017 aikana henkilökunta osallistui aktiivisesti sekä yrityksen sisäisiin että ulkopuolisiin koulutuksiin. Kaiken kaikkiaan koulutustapahtumia kirjattiin 56. Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 3,5 päivää/henkilö (5,9 päivää vuonna 2016) ja kustannuksia koulutuksesta syntyi 1 383 euroa henkilötyövuotta kohti (1 753 euroa vuonna 2016).

Ulkopuolisia koulutuksia olivat esimerkiksi Suomen Kiertovoima ry:n järjestämät jätehuoltoalan koulutustapahtumat, tietojärjestelmien koulutukset, hankintalain ja jätelain uudistumiseen liittyvät koulutukset sekä ruotsin kielen koulutus. Henkilöstöä osallistui myös erikoisammattitutkinto- ja oppisopimuskoulutuksiin.