etappi_vk2017_20-vuotisjuhla_header.jpg

Sosiaalinen vastuu

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Yhtiön 20-vuotisen toiminnan pääjuhlaa vietettiin huhtikuun 27. päivänä Seinäjoen kaupunginteatterilla runsaan kutsuvierasjoukon kanssa.

Lakeuden Etapin viestintä koostuu lakisääteisestä tiedotuksesta ja strategian mukaisesta yhtiön viestinnästä. Viestintää toteutetaan omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä. Uusina kanavina otettiin keväällä käyttöön Twitter ja Facebook. Myös oma videotuotanto käynnistettiin tuottamalla palvelujen esittelyvideoita.

Tiedotuslehti Etappi-aviisi jaettiin kaikkiin talouksiin vuoden aikana kaksi kertaa, myös verkkojulkaisuna. Tiedotusohjelma Etappi-radio tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Pohjanmaan Aito Radioissa.

Yhtiön sidosryhmäviestintänä tuotettiin Etappi-info -uutiskirjeitä omistajille, kuntapäättäjille, taloyhtiöiden isännöitsijöille ja ensimmäistä kertaa myös kouluille.

20-vuotista toimintaa juhlittiin eri tavoin

Lakeuden Etappi vietti vuonna 2017 juhlavuotta, kun yhtiön perustamisesta tuli huhtikuussa kuluneeksi 20 vuotta. Pääjuhlaa vietettiin kutsuvierasjoukon kanssa huhtikuun 27. päivänä Seinäjoen kaupunginteatterilla. Juhlapuheen tilaisuudessa piti maakuntajohtaja Asko Peltola. Juhlassa julkistettiin yhtiön historiikki ”Tunkiosta tuotteeksi”, jonka esitteli teoksen kirjoittaja, toimittaja Anssi Orrenmaa.

Yhtiö muisti juhlavuotensa kunniaksi myös kuntien asukkaita järjestämällä omistajakunnissaan kierrätystapahtumia. Jokaisella jäteasemalla järjestettiin huonekalujen maksuton vastaanottopäivä, mikä otettiin kuntalaisen keskuudessa riemumielin vastaan. Kaikkiaan jäteasematapahtumissa kävi 2 374 asiakasta.

Juhlavuonna Etapin väki oli aktiivisesti mukana myös muissa omistajakunnissa järjestetyissä tapahtumissa.

Vuoden aikana yhtiöön kävi tutustumassa lukuisa joukko erilaisia ryhmiä ja vieraita. Esimerkiksi tammikuussa presidenttiehdokas Matti Vanhanen vieraili maakuntakierroksellaan jätehuoltoon tutustumassa. Hänen kanssaan keskusteltiin muun muassa jätelaki- ja hankintalakiuudistuksesta.

Kihniön kunnanhallitus ja Stormossenin väki kävivät myös vierailulla.

lehtikuvio.png
etappi_vk2017_mattivanhanen.jpg
Presidenttiehdokas Matti Vanhanen vieraili maakuntakierroksellaan Etapissa tutustumassa jätehuoltoon.
etappi_vk2017_tunkiostatuotteeksi.jpg
Lakeuden Etapin historiikin ”Tunkiosta tuotteeksi” kirjoitti toimittaja Anssi Orrenmaa.

 


 

Viranomaistoiminta

Lakeuden jätelautakunta

Lakeuden jätelautakunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2017. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin kaikkiaan 1456. Hallintooikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin kaksi kertaa, joista yhdessä muutoksenhakija peruutti valituksensa, toisen käsittely on vielä kesken.

Jätteenkuljetuksen rekisterin läpikäynti jatkui vuoden aikana. Rekisteriä käydään läpi, jotta saadaan selvitettyä, onko jätehuolto toteutettu kaikilla kiinteistöillä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Näin ei ollut kaikkien kiinteistöjen osalta. Kyseisten kiinteistöjen haltijoille lähetettiin selvityspyyntöjä ja kehotuksia. Rekisterityössä tehtiin tiivistä yhteistyötä jätelautakunnan, jäteyhtiön ja jäsenkuntien kanssa.

 

Tammikuussa 206:lle toimialueen taloyhtiölle lähetettiin kehotus hankkia puuttuvat lasi- ja metallipakkausjätteiden keräysastiat. Kevään aikana lähetettiin kuulemiskirjeitä Ähtäriin ja Kuortaneelle kiinteistöille, joilla ei asu enää aktiiviviljelijä, mutta joilla on kuitenkin jätteen omatoiminen asumislietteiden käsittelylupa.

Jätehuoltomääräysten vastaisten yhteiskäytössä olevien jäteastioiden haltijoita lähestyttiin kuulemisella yhteensä 27 tapauksessa koko jäsenkunnan alueella.

Vuoden aikana jäteasiamies ja kesätyöntekijä tekivät kaikissa jäsenkunnissa yhteensä 292 kompostoritarkastusta. Kohteista 88,4 prosenttia täytti määräykset.