etappi_vk2017_ymparistovastuu_header2.jpg

 

 

YMPÄRISTÖVASTUU

Lakeuden Etapin ympäristövastuullinen toiminta perustuu sertifioidun ISO 14 001 standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Kuluneen ohjelmakauden ympäristötavoitteita ovat: jätevesipäästöjen pysyminen lupaehtojen mukaisina, hajupäästöjen hallinta, korkea yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste ja asiakkaiden lajittelutietoisuuden lisääminen.

Vuonna 2017 päivitettiin ympäristökatselmus, jossa arvioitiin toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys. Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin uusi toimenpideohjelma seuraavalle kaudelle vuosiksi 2018–2020.

Ympäristöluvat

Yhtiö haki loppuvuodesta 2016 poikkeuslupaa sellaisten jäte-erien loppusijoitukselle, jotka sisältävät yli 10 prosenttia orgaanista ainesta ja joille ei ole vielä olemassa teknistaloudellisesti mahdollista käsittelymenetelmää. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen kokonaisuudessaan toukokuussa 2017, mistä Etappi valitti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusasiasta ei saatu päätöstä vuoden aikana.

Seinäjoki-Nurmon jäteaseman ympäristöluvasta saatiin päivitys lokakuussa 2015. Ympäristöluvan muutamista kohdista jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, eikä asialle saatu päätöstä vuoden aikana.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti Alavuden jäteaseman ympäristöluvasta toimitettiin päivityshakemus joulukuussa. Jo aiemmin toimitetut Ähtärin ja Kuortaneen jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat myös viranomaiskäsittelyssä toimintavuotena.