KOLUMNI

Johanna Salimäki
asiantuntijaproviisori
FaL, Suomen Apteekkariliitto
Kolumni_Salimaki_Johanna.jpg 

Lääkejätteet apteekkiin –
oikein lajiteltuna

TAMMIKUUSSA YLE uutisoi miten hankalaa Yhdysvalloissa on päästä eroon lääkejätteistä ympäristöystävällisellä tavalla. Toimittaja oli yrittänyt viedä  antibioottimikstuuran rippeet apteekkiin - turhaan. Apteekissa, kuten myös  kaupungin ja jopa elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n nettisivuilla, annettiin  ohjeeksi huuhtoa lääkejäte viemäriin. Vaikka näin menetellen lääkejätteet eivät  päädy vääriin käsiin, on ohje ympäristön kannalta kaikista vaarallisin. Viemäriin päätyneistä lääkejäämistä suurin osa päätyy puhdistamattomana vesistöihin aiheuttaen haittaa mikrobeille, kasveille ja eläimistölle.

KOTITALOUKSIEN LÄÄKEJÄTTEEN keräysjärjestelmä on Suomessa kansaivälisestikin tarkasteltuna kattava, turvallinen ja hyvin toimiva. Meillä lääkejätteet määritellään lainsäädännössä erilliskerättäviksi vaarallisiksi jätteiksi.  Kaikkialla näin ei ole ja esimerkiksi Saksassa lääkejätteet kehotetaan laittamaan talousjätteen sekaan. Voimme olla ylpeitä siitä, että täällä Pohjolan perukoilla apteekit, jäteyhtiöt ja kunnat toimivat yhteistyössä sen varmistamiseksi, että kotitalouksien lääkejätteet kerätään ja käsitellään ihmisten, eläinten ja  ympäristön kannalta turvallisesti ja vastuullisesti.

Vaarallisten aineiden poistaminen kierrosta on äärimmäisen tärkeää.

SUOMESSA VALTAOSA väestöstä tietää, että lääkejätteet tulee palauttaa  apteekkiin. Tämä on iskostunut ihmisten mieleen ilmeisesti niin hyvin, että  apteekkeihin palautetaan herkästi myös lääkejätteisiin kuulumatonta tavaraa,  kuten hiuslakkoja, kosmetiikkaa ja perusvoiteita. Seassa on myös ollut  silmälaseja, kuulolaitteita ja paristoja. Vaaratilanteita on syntynyt, kun lääkejätepussissa on ollut irrallisia neuloja tai hätäraketti. Luontaistuotteita ja  ravintolisiä kuten vitamiineja löytyy lääkejätepusseista usein, vaikka ne voisi  laittaa kodin jäteastiaan. Lisäksi lääkkeiden uloimmat pakkausmateriaalit  täyttävät turhan nopeasti lääkejätesäiliöitä.

MIKSI TÄLLÄ on merkitystä? Vaikka apteekkien kautta saa palauttaa lääkejätettä maksutta, aiheuttaa vaarallisen jätteen jätehuolto kunnan  jätelaitokselle merkittäviä kuluja, joita katetaan lopulta kuntalaisilta kerätyillä eko-  tai perusmaksuilla. Lääkejätteeseen kuulumattomat tavarat nostavat hintaa  moninkertaiseksi talousjätteen käsittelyyn verrattuna ja pahimmillaan aiheuttavat vakavan työturvallisuusriskin.

OLISIKIN TÄRKEÄTÄ varmistaa, että lääkejätepusseissa ei ole mitään sinne kuulumatonta. Lisäksi lääkejätteiden pikainen lajittelu ennen palautusta varmistaa niiden turvallisen loppukäsittelyn. Apteekit eivät työturvallisuussyistä
lajittele palautettuja lääkejätteitä.

Etapin sivuilta löytyy selkeä ohje, miten lääkejätteet lajitellaan ja palautetaan oikein:
www.etappi.com/fi/jateneuvonta/lajitteluohjeet/laakejatteet