Uudenlainen palvelukokemus kehitteillä

Tervetuloa Seinäjoen kierrätysasemalle 2020!

eRoves.jpg

Seinäjoen uuden kierrätysaseman suunnittelu etenee. Lakeuden Etapin nykyisen jäteaseman tilalle nousee kierrätysasema, jossa on jotain uutta ja jotain vanhaa sopivassa suhteessa. Asioida voi 24/7 esimerkiksi  käyttämällä digitaalista mobiilisovellusta ja itsepalvelua. Perinteinen  asiakaspalvelu on myös edelleen kunniassa ja henkilökohtaista palvelua saa niin halutessaan aseman ollessa auki.

– Tarkoituksena on, että kaikille meidän asiakkaillemme pystytään tarjoamaan uudenlainen palvelukokemus, toteaa projektin johtaja, tuotantopäällikkö Ilkka  Letonsaari Etapista.

Uusi kierrätysasema tulee olemaan asiakkaille helppokäyttöinen ja  ympärivuorokautisessa käytössä. Näin asiakas voi tuoda jätteet jäteasemalle silloin kun ne syntyvät ja hänelle parhaiten sopii. Myös logistiikka ja jäteasemahenkilöstön työskentelyolosuhteet on suunniteltu niin, että he voivat entistä tehokkaammin palvella asiakkaita.

Tontilla alkaa tapahtua

Nykyaikainen jäteasema on Letonsaaren mukaan nimenomaan kierrätysasema, koska suurin osa jätteistä pystytään kierrättämään edelleen. Kierrätettävien jätteiden lajittelulle tuleekin uudella asemalla lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi muoville.

Rakennustyön suunnittelu, layout ja urakoiden kilpailutus on Letonsaaren mukaan nyt tehty. Lähiviikkoina päästään käytännön töihin tontilla.

– Maanrakennustyöt käynnistyvät nyt keväällä, kesän aikana rakennetaan  kenttäalueet ja -rakenteet ja myöhemmin kesällä rakennukset. Viimeistelytyöt tehdään kesällä 2020, ja kierrätysaseman on tarkoitus olla asiointivalmiina asiakkaille elokuussa 2020, Letonsaari kertoo.

Resurssiviisautta ja uusiutuvaa energiaa

Suunnittelussa on otettu huomioon myös tulevaisuuden tarpeet, niin että kierrätysasema  on jatkossa skaalattavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan toimintojen muuttuessa.

Kierrätysasema itsessäänkin tulee olemaan resurssiviisas ja energiatehokas. Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja energiana käytetään uusiutuvaa, osin omavaraista energiaa, maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

– Maarakennusmateriaaleina käytetään kierrätettyä betonimursketta ja  Westenergyn jätevoimalan pohjakuonasta jalostettua maarakennusmateriaalia eli keinokiviainesta, Letonsaari kuvailee.

Myös muuhun rakentamiseen kartoitetaan mahdollisia kierrätysmateriaaleja. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.


eRoves kartoittaa vihreän teollisuus-alueen visiota

ETAPPI ON KARTOITTANUT erillisellä eRoves-hankeella myös koko Seinäjoen Roveksen kaava-alueen mahdollisuuksia muodostaa tulevalle teollisuusalueelle  energiaomavarainen yritysyhteisö, johon kierrätysasema kuuluisi. EAKR-rahoitteinen hanke on tähän mennessä selvittänyt mahdollisia teknisiä ratkaisuja  energian tuottamiseen.

– Selvitysten perusteella näyttäisi, että alueella kyllä on mahdollisuuksia tuottaa  ja jakaa sähköä ja lämpöä. Riippuu tietysti alueelle tulevista yrityksistäkin, kuinka  paljon ne tuottavat ja käyttävät energiaa, mutta tässä vaiheessa  mahdollisuudet ovat olemassa, Letonsaari toteaa.