Voitto toi retken ja eväitä kemian tunnille

Lakeuden Etapin vaarallisen jätteen kampanja rantautui myös toimialueen yläkouluihin.Osana kampanjaa järjestettiin syyslukukaudella kilpailu, mikä toteutettiin kaikissa pohjalaisjäteyhtiöissä. Koululaisille suunnatun kampanjan tarkoituksena oli lisätä nuorten tietoisuutta vaarallisista jätteistä sekä
niiden oikeaoppisesta lajittelusta ja käsittelystä.

Voittajaluokaksi kilpailussa arvottiin Nurmon yläasteen 7H, joka pääsi tutustumisretkelle Westenergyn jätevoimalaan. Kunniamaininnan kilpailussa sai lisäksi Kuortaneen yhtenäiskoulun 7. luokan työryhmä Emma Ilvola ja Veera  Sauna-Aho.

Koulujen kilpailussa osallistujat tekivät erilaisia vaarallisiin jätteisiin liittyviä tehtäviä ja palauttivat Etapille lopputuloksena kilpailutyön. Kilpailuun osallistui yhteensä 13 luokkaa ja kilpailutöitä palautettiin 27.

Varoitusmerkit ja
ryhmätyön teko tutuiksi

Voittajaluokan oppilas, Sara Tuomola Nurmon yläasteen 7H-luokalta, kertoi oppineensa kilpailun aikana ryhmätyön tekoa ja varoitusmerkkejä. Hän arveli, että nämä asiat ovat nyt hallussa.

Erik Siltamäen mielestä ryhmätyön teko sujui hyvin. Hänen omaan urakkaansa oli kuulunut esimerkiksi tiedon hakua netistä. Siltamäki uskoo myös osaavansa nyt vaarallisen jätteen varoitusmerkit ja tietävänsä, mitä vaaralliset jätteet ovat.

– Koska ne ovat vaarallisia, ne voivat aiheuttaa vaikka onnettomuuksia, hän tuumaa oppineensa.

”Vaarallisilla aineilla ei
roiskita tai hölmöillä”

Nurmon yläasteen 7H -luokkalaiset  saivat toteuttaa Etapin järjestämää vaarallisen jätteen kampanjaa pitkälti omatoimisesti. Matemaattisten aineiden opettaja Tuomo Muikku antoi oppilaille vapaat kädet lähteä tekemään  kilpailutyötä ryhmätöinä. Tietoa etsittiin esimerkiksi internetistä ja suurin osa työryhmistä päätyi perinteisiin powerpoint-esityksiin.

– Rohkaisin, patistelin ja ohjasin oppilaita oikeaan suuntaan, mutta muuten he saivat aika suurelta osin itse olla osallisena siinä, miten asiat toteutetaan, Muikku kertoo.

Kilpailutöitä tehdessä oppilaille tuli tutuksi esimerkiksi vaarallisten aineiden  varoitusmerkit, mistä Muikku arveli heille olevan hyötyä myös kevätlukukauden kemiantunneilla.

Mikä sitten opettajasta on tärkeintä, kun puhutaan vaarallisista jätteistä kouluympäristössä?

– Tärkeää on että tunnistetaan, minkälaisia aineita käsitellään, että käsitellään niitä oikeaoppisesti ja rauhallisesti. Ei roiskita tai tehdä muutakaan hölmöä. Myös kaikkien aineiden ja reaktiotuotteiden oikeaoppinen hävittäminen eli jätteisiin laittaminen pitää osata, että ei esimerkiksi kaadeta viemäriin, luettelee Muikku.

Hän arvioi, että tietoa valuu oppilaiden kautta myös kotiin, niin että sielläkin kiinnitetään näihin asioihin enemmän huomiota, eikä esimerkiksi laiteta vaarallisia aineita kodin jäteastiaan.

– Onhan se nyt ihan kansalaistaito, Muikku toteaa.

Nurmo 7h luokka.jpg
Nurmon yläkoulun 7H-luokka vei voiton Etapin järjestämässä vaarallisen jätteen kampanjassa opettajansa Tuomo Muikun johdolla.
Nurmo 7h opettaja ja oppilas.jpg
Opettaja Tuomo Muikun mielestä kampanjat ja kilpailut ovat hyvä porkkana saada nuoret oppimaan ja ottamaan selvää asioista, joista he eivät ehkä muuten tulisi kiinnostuneeksi. Kemian luokan kaappia tutkimassa myös Erik Siltamäki.

Vaarallisen jätteen kampanja tuotti tulosta

Etapin vuoden aikana tekemä vaarallisen jätteen kampanjointi kuntien asukkaille tuotti tulosta paitsi asiointimäärissä jäteasemilla myös jätteen talteen saannissa.

Esimerkiksi maalijätteen vastaanottomäärä jäteasemilla lisääntyi viime vuonna edellisestä vuodesta noin 25 500 kiloa. Myös kyllästettyä puuta tuotiin noin 17 000 kiloa edellisvuotta enemmän sekä jarru- ja kytkinnesteitä noin 3 500 kiloa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Jäteöljyä vastaanotettiin jäteasemilla viime vuonna yhteensä noin 78 000 kiloa.
Vaarallisen jätteen kampanjan tavoitteena oli saada vaaralliset aineet ja esineet pois kotinurkista ja ympäristöstä turvalliseen käsittelyyn vaaraa aiheuttamasta.