Ranu on tutkittu ja  turvallinen käyttää

Ranu_ruohotukka.jpg

Tuore tutkimustulos: termisesti kuivattu ja hygienisoitu maanparannusrae on ympäristön kannalta hyvä tuote. Haitta-ainepitoisuudet ovat hyvin vähäisiä ja alittavat lain asettamat raja-arvot.

Kierrätyslannoitteista ja niiden mahdollisesti sisältämistä haitta-ainejäämistä keskustellaan tänä päivänä monella taholla. Lakeuden Etappi päättikin tutkituttaa tuottamansa Ranu-maanparannusrakeen haitta-aineet, ja juuri saadut tulokset ovat rakeen kannalta positiiviset.

Haitta-aineiden jäämät ovat Eurofins Nab Labs Oy:n tekemän tutkimuksen
mukaan hyvin vähäisiä, lääkejäämien osalta jopa niin vähäisiä, että niitä ei saatu mitattua.

Tutkimuksen mukaan maanparannusrakeen raskasmetallipitoisuudet valittavat selkeästi lain asettamat raja-arvot. Lääkeainejäämiä ja mikromuovia tuotteessa  ei käytännössä ole ollenkaan. Mikromuovin osuus on 0,2 grammaa kilossa.

– Mikromuovia kulkeutuu pellolle monellakin tavalla, mutta ei  kierrätyslannoitteesta. Esimerkiksi traktorin pyöristä irtoaa pellolle enemmän  mikrokumia, kuin maanparannusrakeesta mikromuovia, kuvailee laitospäällikkö Antero Bäcklund tulosta.

Evira tutkii säännöllisesti, myös omavalvonta toimii

Ranu tuotetaan erilliskerätystä ja teollisesta biojätteestä sekä  puhdistamolietteestä. Käsittely tapahtuu termisesti kuivaamalla ja  hygienisoimalla kahteen otteeseen, jolloin tuote lämpiää yli 100 asteeseen.

Ranun koostumusta tutkitaan säännöllisesti, jotta tiedetään mitä se sisältää.  Tuotteella on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyntä.

– Etapin omavalvonta tutkii Ranun hygienian kerran kuukaudessa ja  raskasmetallit neljä kertaa vuodessa. Evira tekee oman virallisen tutkimuksensa
kerran vuodessa, Bäcklund kertoo.

Kierrätyslannoite on Bäcklundin mukaan ympäristön kannalta hyvä tuote. Sen etuna on fosforin palaaminen takaisin maaperään, jolloin sitä ei tarvitse louhia maaperästä. Ranu myös pysyy maaperässä, eikä valu sateen mukana, ja tuo mukanaan humusta pieneliöiden käyttöön. Se on kaikki positiivista ympäristön kannalta, Bäcklund listaa kierrätystuotteen etuja.

Ranu pysyy maaperässä ja tuo humusta pieneliöiden käyttöön. Se on kaikki positiivista ympäristön kannalta.