Tuloslaskelma

tuloslaskelma2015.jpg

Tase

tase2015.jpg

Rahoituslaskelma

rahoituslaskelma2015.jpg

Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat

poistoajat2015.jpg


Liikevaihto, M€

etappi_liikevaihto.png

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

etappi_nettorahoituskulut_liikevaihto.png

Nettoinvestoinnit, 1 000 €

etappi_nettoinvestoinnit.png

Kuluerät, % liikevaihdosta

etappi_kuluerat_liikevaihto.png

Oma pääoma, 1 000 €

etappi_omapaaoma.png

Liikevaihdon muutos, %

etappi_liikevaihdon_muut.png

Liikevaihto/henkilö, 1 000 €

etappi_liikevaihto_hlo.png

Poistot, % liikevaihdosta

etappi_poistot.png

Omavaraisuusaste, %

etappi_omavaraisuus.png

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

etappi_hlokulut_liikevaihto.png

Sijoitetun pääoman tuotto, %

etappi_sijoitetun_paaoman.png

Pääomat, % taseesta

etappi_paaomat_taseesta.png

Tulot 2015

tulot-2015.jpg

Tulos 2015

tulos-2015.jpg

Jätemaksujen käyttö 2014

Tyhjennysmaksut

tyhjennysmaksut-2015.jpg

 

Ekomaksut

ekomaksut-2015.jpg


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Ilmajoella, 15.03.2016


Lakeuden Etappi Oy
Hallitus

allekirjoitukset-2015.jpg