Sosiaalinen vastuu

HENKILÖKUNTA

Työsuojelu ja työhyvinvointi

Lakeuden Etappi tarjosi toimintakauden aikana henkilökunnalleen liikunta- ja kulttuurikäyttöä varten kulttuurisetelit, jotka kukin voi käyttää omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Vuosittainen työhyvinvoinnin päivä toteutettiin Ilmajoen Namituvalla, jossa järjestettiin erilaista leikkimielistä liikuntaa. Lopuksi tehtiin kotiseutukatselmus jokilaivalla Kyrönjoella.

Terveydenhuollon kulut henkilöä kohti olivat 263 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 11,9 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 297 euroa ja 9,1 kalenteripäivää. Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli kalenterivuonna 3,9 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2014 ei ollut poissaoloja tapaturmien vuoksi.


Työterveys ja turvallisuus

Työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen kausi päättyi vuoden lopussa ja joulukuussa järjestettiin toimikunnan vaalit. Valitut henkilöt olivat jo työsuojelutoimikunnassa edellisellä kaudella, joten toimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla kaudella 2016–2017.

Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää, työsuojeluvaltuutettu Mika Koivuluoma, varavaltuutetut Pauliina Perkiö ja Niko Ala-Lahti sekä jäsenet Ilkka Letonsaari ja Mikko Rauhala.

Vuonna 2015 tehtiin neljä turvallisuusindeksikierrosta ja indeksi kehittyi vuoden aikana lähes kaksi prosenttia ollen 97,7 prosenttia (ennen korjauksia) vuoden lopussa. Havaitut puutteet olivat pieniä tai lähinnä kehitysehdotuksia, ja niiden osalta toimenpiteet on jo tehty.

Työturvallisuutta parannettiin hankkimalla suojalaseja sekä biokaasulaitokselle ns. kuulevia kuulosuojaimia, joissa on myös radiopuhelinominaisuus, jolloin laitosmiehet voivat keskustella ja olla jatkuvasti yhteydessä valvomoon. Lisäksi kulkureittejä ja työtasoja on parannettu. Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta parannettiin myös hankkimalla 2 kpl defibrilaattoreita, joista toinen on sijoitettu vaakakopille ja toinen Seinäjoki-Nurmon jäteasemalle. Työssä viihtyvyyttä lisättiin remontoimalla tällä kertaa vaakakopin tilat sekä alakerran oleskelu- ja kokoustilat.

Henkilökunnalle järjestettiin täydennyskoulutuksena tulityö- kortti-, sähköturvallisuuskortti-, hätäensiapu-, uhkatilanne- ja atexkoulutusta sekä vaarojen tunnistamisen ja riskienarviointikoulutusta. Lisäksi järjestettiin defibrilaattorin käyttökoulutus, johon osallistui 9 henkilöä.

Työsuojelutoimikunta kokoontui viisi kertaa ja lokakuun alussa työsuojelupäällikön tehtävät siirtyivät tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaarelta kehityspäällikkö Teemu Saarenpäälle. Loppuvuodesta päätettiin kiinnittää jatkossa huomiota enemmän myös työpaikan henkisen hyvinvoinnin asioihin sekä korjata eri toimipisteiden työ- tapa ja -suojainkäytännöt yhteneväisiksi.

Riskienarviointikierros toteutettiin suunnitelman mukaisesti marraskuussa.

Henkilökunnan koulutus ja kehitys

Vuoden 2015 aikana henkilökunta osallistui aktiivisesti yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin. Ulkopuolisia koulutuksia olivat esimerkiksi JLY:n järjestämät jätehuoltoalan koulutustapahtumat.

Koulutuksia, joihin Etapin henkilökuntaa viime vuoden aikana osallistui, kirjattiin 41 tapahtumaa.

Etapin sisäisenä koulutuksena järjestettiin Tietoturvakoulutus.

Lisäksi henkilökunta osallistui aktiivisesti käytettävien järjestelmien koulutuksiin ja kehityshankkeisiin, joista merkittävin oli asiakaspalvelun prosessien kehittäminen. Asiakaspalvelun henkilö- kunnalle järjestettiin koulutusta aiheella ”Virtaa asiakaspalveluun”. Kaksipäiväiseen koulutukseen osallistuivat palveluneuvojat ja jäteasemanhoitajat.

Uudet työntekijät saivat Etapin sisäisen järjestelmän mukaisen perehdytyksen toimintaan.

Koulutuspäiviä kertyi 2,8 päivää per henkilö (2,1 päivää vuonna 2014). Kuluja koulutuksesta aiheutui 1 441 euroa per henkilötyö- vuosi (1 039 euroa vuonna 2014).

aspan-koulutus.jpg

Etapissa järjestettiin koulutusta asiakaspalvelun prosessien kehittämiseksi. Kouluttajana toimi VP-Futuren Vesa Peltonen. Koulutukseen osallistuivat muun muassa Ismo Patama, Pauliina Perkiö ja Elina Ilkka.

Henkilöstötilinpäätös 2015

henkilostotilinpaatos2015.jpg