palvelut_ja_tuotteet_palvelutoiminta_main.jpg

Palvelut ja tuotteet

PALVELUTOIMINTA

Me palvelemme

Y

htiön nettisivuille edellisvuonna kehitetyt sähköiset asiointipalvelut otettiin hyvin vastaan asiakkaiden taholta ja niistä saatiin hyvää palautetta. Verkkopalvelujen kautta kirjattiin yhteensä 5631 kontaktia, mikä vähensi myös asiakaspalveluun tulleiden puhelujen määrää.

Puheluja vastaanotettiin viime vuonna 14 721. Tavoitteena on vastata vähintään 85 prosenttiin puheluista. Vuoden 2015 vastausprosentti jopa ylitettiin vastausprosentin ollessa 95. Asiakaspuhelujen määrä väheni edellisvuodesta 509 puhelun verran.

Vuoden aikana kehitettiin Etapin palveluprosessia. Palveluprosessikuvauksen lähtökohtana on asiakas ja asiakaskokemukseen liittyvät näkyvät ja näkymättömät toiminnot sekä niiden kehittä- minen. Palveluprosessikuvaus liitettiin toimintajärjestelmän prosessikuvaukseen.

Palveluprosessin läpikäyntiin liittyen järjestettiin asiakaspalvelun henkilökunnalle myös koulutusta. Asiakkaille laadittiin palvelulupaus, jota työstämässä oli mukana muutakin henkilökuntaa asiakaspalvelun lisäksi.


Sähköisiä palveluja kehitettiin. Asiakas voi hoitaa tärkeimmät jätehuoltoasiansa silloin kun hänelle parhaiten sopii. (Yllä)

Palvelulupaus: ”Me palvelemme sinua ystävällisesti ja luotettavasti korkealla ammattitaidolla. Yhdessä toimimme ympäristöä kunnioittaen.”

Avainasiakaspalvelut

Lakeuden Etapin avainasiakaspalvelut tarjoavat jätehuoltopalveluita taloyhtiöille, julkisen sektorin toimijoille ja yrityksille. Avainasiakaspalvelut keskittyvät asiakkaiden palvelutarpeiden kartoitukseen ja palvelukokonaisuuksien järjestämiseen sopimuksen mukaan.

Merkittävinä uusina palveluina vuoden aikana käynnistettiin tietosuojamateriaalin keräys avaimet käteen-palveluna ja suursäkkipalvelu, joka mahdollistaa eri jätejakeiden keräämisen erilaisissa kohteissa, kuten talkooporukoille, pienremontoijille, muuttajille.

Yhtiö osallistui Etapin omistajakuntien Thermopolis Oy:n Kestävän kehityksen ohjelmaan. Kuntien energiansäästötiimeissä tehtiin tähän liittyen jätehuoltokartoituksia. Esimerkiksi Ilmajoen kunnan terveyskeskuksessa jätehuoltoa tehostettiin ja nykyaikaistettiin yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa.

Avainasiakaspalveluiden myynnin tueksi tuotettiin kiertokauppa.fi-sivusto. Kiertokauppa tarjoaa jätehuollon palveluita ja omia kierrätystuotteita.

Ranun säkkitavaran vähittäiskauppamyynti aloitettiin voimakkaammin alueen puutarhakaupoissa.

lakeuden-apteekki.jpg

Etappi oli mukana Lapuan Lakeus Apteekin asiakastilaisuudessa syksyllä. Kuvassa avainasiakaspäällikkö Timo Reini ja lääkejätepisteen vastaava Kirsi Jäätteenmäki apteekista.

Lava- ja rahtipalvelut

Vuokrattavien jätelavojen suosio yksityisille ja yritysasiakkaille on jatkunut. Lavakuljetuksia ulkoisille asiakkaille oli viime vuonna 500 kuljetusta kun edellisenä vuonna määrä oli 445 kappaletta. Palvelua parannettiin investoimalla lisää kalustoa, siirtolavoja, monilokerolavoja sekä isoja katollisia lavoja kevyempää jätettä varten.

Rahtipalvelu tarjoaa jäteastioiden vientiä asiakkaille tai isojen esineiden ja jätteiden noutopalvelua asiakkailta jäteasemalle. Rahtipalvelutehtäviä kertyi vuoden 2015 aikana 341 tehtävää. Jätteiden noutoja näistä oli yhteensä 14 kappaletta. Rahtipalvelujen osuus tuplaantui vuoteen 2014 nähden. Eniten lisääntyivät jäteastian kuljetustehtävät, joka koettiin hyvänä palveluna varsinkin taloyhtiöiden keskuudessa.

Jäteasemilla myytiin viime vuoden aikana jäteastioita 442 kappaletta. Määrä kasvoi reilusti edelliseen vuoteen nähden. Muita erikoisastioita ja kompostoreita myytiin 19 kappaletta.

Jäteastian pesupalvelu automaattiseksi

Viime vuonna yhtiö aloitti käytännön pestä taloyhtiöiden ja kunnalliseen jätehuoltoon kuuluvien poltettavan jätteen jäteastiat automaattisesti kerran vuodessa. Tätä ennen palvelua tarjottiin vain tilauksesta. Omakotiasukkaat saavat tilata pesupalvelun niin halutessaan.

Jäteastioita pestiin touko-kesäkuun aikana yhteensä 6 110 kappaletta, kun kesällä 2014 vastaava luku oli 2 352. Poltettavan jätteen astiapesuja näistä oli 4 638 kappaletta, biojäteastioiden 1 472 kappaletta ja syväkeräyssäiliöiden 109 kappaletta.

Biojäteastiat yhtiön toimialueella on pesty automaattisesti joka vuosi jo aikaisemminkin. Viime vuonna biojäteastian pesuja tehtiin 1472 kappaletta. Pesu laskutetaan asiakkailta jätelaskussa.

Martat mukaan jäteneuvontaan

Etappi järjesti jäteneuvontaa viime vuonna yhteensä 603 tuntia kaikkien osakaskuntien alueella. Tapahtumiin osallistui vuoden aikana 13 888 henkilöä. Neuvontaa tarjottiin kouluissa, päivä- kodeissa ja erilaisissa tapahtumissa sekä asiakkaiden tilauksesta. Jäteneuvontaa annettiin myös ryhmien tutustumiskäynneillä jätehuoltokeskuksessa ja jäteasemilla.

Uuden neuvontayhteistyökumppanin, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, kanssa toteutettiin biojätekampanjaan liittyviä biojäteneuvontatunteja yläkouluille, joihin osallistui yhteensä seitsemän koulua ja 747 oppilasta.

Yläkouluille suunnattiin myös videokilpailu ”Biojätteen viimeinen etappi”, jonka osallistujat tekivät aiheesta videon. Kilpailun voitti Kurikan yhteiskoulun videokurssin 2. ryhmä. Voittajakoulu palkittiin päivällä Duudsonit Activity Parkissa.

Yhtiö oli jo toista vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille tarkoitetussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Seinäjoella. Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima. Koululuokat eri puolilta Etelä-Pohjanmaata saapuvat kukin kylään yhdeksi päiväksi.

biojateneuvonta.jpg

Biojäteneuvontaa annettiin taloyhtiöissä paikan päällä. Jäteneuvoja Hanna-Leena Juntti (toinen vas.) kierroksella.

Ruokahävikkiä vähennettiin koululla

Etappi osallistui marraskuussa järjestettyyn Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon, jolloin jäteneuvonnassa kampanjoitiin ruokahävikin vähentämiseksi kouluissa Tähteitä nolla! -kampanjalla. Teema soveltui hyvin myös omaan käynnissä olleeseen biojätekampanjaan. Etappi haastoi kaikki alueensa alakoulut vähentä- mään lautaselle jäävän ruuan määrää ja lajittelemaan syntyvän ruokajätteen biojätteisiin.

Haasteeseen tarttui kaikkiaan 47 koulua. Voittajiksi selviytyi neljä koulua, joilta ei tullut viikon aikana lainkaan ruokajätettä.

Tuikkujahdista ennätysmäärä tuikunkuoria

Koululaisille järjestettiin tuikkukuorien kierrätyskilpailu, johon osallistui yhteensä 835 koululaista Etelä-Pohjanmaalta. Mukaan lähti 47 koululuokkaa. Kisan tulokset selvisivät vuoden vaihteen jälkeen tammikuussa 2016. Eniten tuikkukuoria oppilasta kohden kerännyt koululuokka oli Aseman koulun 2. luokka. Voittajaluokka keräsi 1 848 tuikun kuorta per oppilas. Etapin toimialueella tuikkujahdissa kerättiin yhteensä 385 807 tuikkukuorta kierrätystä varten.