kansi_aluekerayspiste.jpg

Palvelut ja tuotteet

Keräys ja kuljetus

Kiinteistökohtainen keräys

K

unnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistö- jen määrä lisääntyi 95 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 32 483 kiinteistöä.

Lakeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia asiakkaita vuonna 2015 oli yhteensä 61 902. Vuonna 2014 ekomaksun maksajia oli 61 039. Ekomaksulla katetaan kierrätettävien jätteiden keräys kiinteistöiltä, ekopisteiltä ja jäteasemilta.

Biojätteen erilliskeräys laajeni lokakuun alussa uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti taloyhtiöihin, joissa on huoneistoja viisi tai enemmän. Biojätteen erilliskeräyksen piiriin tuli 833 kiinteistöä lisää. Biojäte kerätään nyt yhteensä 1880 asunto-osakeyhtiöstä.

Uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti myös lasi- ja metallipakkausjätteen keräys laajeni taloyhtiöihin, joissa on huoneistoja 10 tai enemmän. Siirtymäaikaa tähän on vuoden 2016 kesäkuun loppuun saakka.

Asumislietekuljetus on jo vakiintunut palvelu

Kunnan järjestämän asumislietteen kuljetuksen piirissä olivat vuoden aikana toimialueen kunnista jo Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylistaro ja Ähtäri. Vain Kihniö ja Kurikka olivat enää järjestelmän ulkopuolella.

Jäteyhtiö huolehtii kuntien asukkaiden saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksen ja kuljetuksen automaattisesti, niin kuin jäteastian tyhjennyksenkin. Lietekuljettaja valitaan kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti ja valittu kuljettaja tyhjentää säiliön vähintään kerran vuodessa logistisesti suunnitellun ajoreitin mukaisesti. Liete kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi.

Lakeuden Etappi laskuttaa jätelaskussa sekä kuljetuksen että lietteen käsittelyn, joten asiakkaalle tulee vain yksi lasku. Asumislietteiden tyhjennyksiä tehtiin viime vuonna 13 188, kun vastaava luku edellisvuonna oli 12 964.


Aluekeräyspisteiden uusimista jatkettiin vuoden aikana ja kesäksi palkattiin työntekijä pitämään pisteet siistinä. (Yllä)

sakokaivo.jpg

Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus toimii. Kuvassa Etapin lieteurakoitsija Anssi Korkonen työn äärellä.

Vuonna 2015 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 92 418 asiakaskäyntiä.

Aluepalvelut asukkaita varten

Aluepalvelut koostuvat Etapin toimialueella olevista jäteasemista, ekopisteistä ja aluekeräyspisteistä, jotka palvelevat lähellä kuntalaisia.

Jokaisessa toimialueen kahdeksassa kunnassa on oma jäteasema. Seinäjoen alueella jäteasemia on kolme ja Kurikassa kaksi, kuntaliitosten seurauksena. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Poltettava jäte, energiajäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia. Vuonna 2015 jäteasemilla kirjattiin yhteensä 92 418 asiakaskäyntiä. Vuonna 2014 käyntejä oli yhteensä 89 904.

Jäteasemilla aloitettiin metallipakkausjätteen erilliskeräys vuoden aikana. Lapuan ja Ähtärin jäteasemille tehtiin vaarallisen jätteen vastaanottoon lisätilaa.  

Jäteasemien lavatilausten tekemistä automatisoitiin hankkimalla uusi ohjelma sitä varten.

Yhtiö karsi 200 ekopisteen verkostostaan joulukuussa 65 kpl, varautuen sillä vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan pakkausasetukseen. Sen seurauksena lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten kierrätys ja keräys kuntalaisilta kautta maan siirtyi kunnilta pakkausten tuottajille eli Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.

Poistojen jälkeen Etapin oma ekopisteverkosto toimialueella kattaa 67 ekopistettä, millä täydennetään Ringin keräysverkostoa.

Tuottajayhteisö päätti ottaa vastuulleen Etapin ekopisteistä 73 kappaletta. Ekopisteillä kerätään lasi- ja metallipakkausjätettä, paperia ja osalla on kartongin ja muovipussien keräys

Lakeuden Etappi on järjestänyt toimialueensa vapaa-ajan asukkaiden poltettavan jätteen keräyksen aluekeräyspisteille, joiden käytöstä maksetaan aluekeräysmaksu. Pisteet ovat käytössä 1.5.–30.9. välisenä aikana

Aluekeräyspisteitä on 54 toimialueen vilkkaimmilla loma-asutusalueilla Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Lisäksi ympärivuotisessa käytössä olevia aluekeräyspisteitä löytyy Peräseinäjoelta, Kihniöltä ja Ähtäristä

Aluekeräyspisteiden uusimista jatkettiin vuoden aikana ja kesäksi palkattiin työntekijä pitämään pisteet siistinä.

jatteidenkerayskohteet.jpg

Keräystapahtumat

keraystapahtumat.jpg

Kiertävät keräykset

Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin 13 200 l käytettyjä voiteluöljyjä talteen.

oljynkerays.jpg

Kuntalaisille maksuton öljynkeräys järjestettiin keväällä. Kuvassa imuauto on kierroksella Kurikan jäteasemalla, jossa Ekokemin Erkki Palokangas tyhjentää Erkki Jyllilän öljytynnyrin.