Etappi_logo_uusi_rgb.png

Lakeuden Etappi Oy

Laskunmäentie 15
60760 Pojanluoma, Ilmajoki
 

(06) 421 4900
www.etappi.com

vk2016_kartta.png

Raportointiperiaatteet

Vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisiä raportoinnin periaatteita noudattaen.
Raportoinnin periaatteet laadittiin FCG Efekon ja Jätelaitosyhdistyksen toteuttamassa Jätelaitosten raportointiprojektissa (JLRapII), jonka pohjalta kehitettiin ja yhtenäistettiin jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia. Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset, koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut soveltavat GRI:a (Global Reportin Iniative) eli kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa.
Tunnusluvut toimivat luotettavasti koko julkisen jätehuollon valtakunnallisessa vertailussa. Lisäksi saadaan kuvattua sidosryhmille avoimesti ja selkeästi julkisen jätehuollon merkitys, tavoitteet ja toimintatavat.
Tulokset toimivat sisäisen johtamisen työkaluna ja arvioinnin pohjana jätelaitosten johdolle.