Sosiaalinen vastuu

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Lakeuden Etapin viestintä on lakisääteistä asukastiedotiedotusta, yhtiön strategian mukaista viestintää, markkinointia ja sidosryhmätiedotusta. Viestintää tehdään omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä. Lehdistötiedotteita ja artikkeleita tuotetaan säännöllisesti median käyttöön.

Yhtiön tiedotuslehti Etappi-aviisi jaettiin kaikkiin talouksiin vuoden aikana kaksi kertaa, ensimmäistä kertaa myös verkkojulkaisuna. Teemana kevään lehdessä oli taloyhtiöiden jätehuolto, ja syksyn lehdessä yhtiön vaikuttajarooli toimialueensa monilla sektoreilla, kuten kuntien jätehuollon asiantuntijana.

Tiedotusohjelma Etappi-radio tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Aito-kanavilla, kaikkiaan neljällä eri taajuudella syys- ja kevätkausilla. Yhtiöllä on ostettua ohjelma-aikaa, mikä käytetään omaan viestintään ja asukastiedotukseen.

Yhtiön sidosryhmäviestintänä tuotettiin Etappi-info -uutiskirjeitä omistajille, kuntapäättäjille, viranomaisille ja taloyhtiöiden isännöitsijöille. Toimintakaudella tuotettiin yhdeksän Etappi-infoa, joista yksi oli suunnattu myös kansanedustajille, koskien hankinta- ja jätelakimuutoksia.

vk2016_seinajoki.jpg

Seinäjoen Asuntomessuilla heinäkuussa kohdattiin asiakkaita ja esiteltiin kierrätystuotteita.

Uusi ilme ja tuotemarkkinointia

Yhtiön visuaalisen ilmeen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen kaikissa kohteissa eteni edellisvuonna käynnistyneen suunnittelun tuloksena. Vuoden lopulla katukuvaan ilmestyi myös jäteautoja oma graafinen elementti, lehtikuvio, kyljessään. Uusi ilme alkoi näkyä myös ekopisteillä ja jätelavoissa sekä yhtiön julkaisuissa. Lehtikuvio ilmaisee ekologisuutta, kasvua ja palvelujen monimuotoisuutta.

Omien kierrätystuotteiden, Ranu-maanparannusrakeen ja Harava- maanparannuskompostin, markkinointiin panostettiin vuoden aikana. Erityisesti kevään ja kesän aikana edistettiin yhtiön näkyvyyttä eri tapahtumissa ja mainonnassa, joissa tuotiin kierrätystuotteita ja niiden markkinointiin suunnattua Kiertokauppanettisivustoa esille.


Asuntomessut ja vierailijoita

Seinäjoen Asuntomessuilla heinäkuussa kohdattiin asiakkaita ja esiteltiin kierrätystuotteita. Ranua käytettiin useamman asuntomessutalon pihaistutusten rakentamiseen. Yhtiöön hankittiin tapahtumia varten uusi esittelykontti, mikä otettiin asuntomessuilla käyttöön.

Vuoden aikana isännöitiin useita vierasryhmiä ja järjestettiin tilaisuuksia myös sidosryhmille, esimerkiksi toimialueen apteekkareille. Isännöitsijäseminaari toteutettiin yhteistyössä Seinäjoen Energian kanssa.

Omistajakunnista Alavuden kaupunginhallitus ja johto kävivät tammikuussa tutustumassa Etappiin. Lokakuussa vierailivat Ähtärin kunnanhallitus ja johto.

Vieraina kävivät vuoden mittaan myös Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ympäristöryhmä, Lounais-Suomen Jätehuollon ja Lapecon edustajat. Westenergyn toiminta-alueen jätehuoltoviranomaiset ja kuntien ympäristöviranomaiset tapasivat jätelautakunnan kanssa Etapissa lokakuussa.

Etapin hallitus ja johtoryhmä tekivät tutustumismatkat Loimi- Hämeen jätehuoltoon, Päijät-Hämeen jätehuoltoon ja Ekokymppiin.

vk2016_ranu.jpg

Ranu-maanparannusraetta ja Harava-maanparannuskompostia markkinoitiin asuntomessuilla.


Kiertotalouspäivä ja muita tapahtumia

Etappi järjesti keväällä ja syksyllä jäteasemilla asiakastapahtumia, joissa teemana oli tekstiilien ja kunnostettavien polkupyörien keräys. Tekstiilit ja polkupyörät toimitettiin edelleen kierrätykseen Kaks’ Kättä -työpajalle.

Euroopan Jätteen vähentämisen viikolla yhtiö järjesti Kiertotalouspäivän kuntalaisille Kaks’ Kättä -työpajan kierrätyskeskuksessa. Päivän aikana tavarat vaihtoivat omistajaa tavaranvaihtotorilla.

Asiakkaita kohdattiin myös messuilla ja teemapäivillä esimerkiksi apteekkien lääkejätepäivissä, Kurikan Asu & Elä -tapahtumassa, Ähtärin Erä- ja vapaa-aika -messuilla ja Seinäjoen Pytinkimessuilla.

vk2016_forssa.jpg

Etapin hallitus ja johtoryhmä tutustumassa Loimi-Hämeen jätehuoltoon Forssassa. Esittelemässä viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen.

Kysely isännöitsijöille ja asiakaspalautteet

Etappi teetti ensimmäistä kertaa asiakaskyselyn toimialueensa taloyhtiöiden isännöitsijöille. Etappi sai isännöitsijöiltä toiminnastaan hyvän kouluarvosanan 8,4.

Kysely lähetettiin 212 vastaanottajalle tammikuussa ja vastausprosentti oli 39. Kyselyn toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinatutkimusyksikkö.

Palautejärjestelmään kirjattiin viime vuonna 378 palautetta. Seinäjoen Asuntomessuilla heinäkuussa kohdattiin asiakkaita ja esiteltiin kierrätystuotteita. Ranu-maanparannusraetta ja Harava-maanparannuskompostia markkinoitiin asuntomessuilla. Edellisvuonna määrä oli 288. Negatiivisista palautteista suurin osa koskee jäteastian tyhjennyksessä tapahtuneita virheitä. Jäteasemien ja ekopisteiden negatiiviset palautteet vähenivät 57 kappaleesta 49 kappaleeseen. Positiivista palautetta annettiin jäteasemien toiminnasta ja jätekuljettajien ystävällisestä palvelusta, erityisesti lasten huomioimisesta.


Lakeuden jätelautakunta – kompostorit tarkistettiin

Lakeuden jätelautakunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2016. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin kaikkiaan 1323. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin kolme kertaa, joista kahdessa valituksessa hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja yhdessä muutoksenhakija peruutti valituksensa. Päätökset siis pääsääntöisesti pysyivät muutoksen hausta huolimatta.

Jätteenkuljetuksen rekisterin läpikäynti jatkui vuonna 2016. Rekisterin tarkistelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä jäsenkunnan, Etapin ja jätehuoltoviranomaisen kesken.

Kevään 2016 aikana lähestyttiin kuulemiskirjeillä niitä kiinteistöjä, joiden umpisäiliöiden tyhjennyksistä ei löytynyt merkintöjä rekisteristä viimeisen vuoden ajalta. Samoin lähestyttiin kiinteistöjä, joiden jäteastia on ollut toistuvasti tyhjä tai astiaa ei ole löytynyt. Molempien kuulemisten tulokset luovutettiin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Huhti–toukokuun aikana jäteasiamies ja kesätyöntekijä tekivät jäsenkunnissa 100 kompostoritarkastusta, joista 10 ei täyttänyt määräyksiä, eli valtaosassa tarkastetuista kiinteistöistä kompostointiasiat olivat kunnossa. Kompostin käyttö on peruste pidennetylle jäteastian tyhjennysvälille.

lehtikuvio.png
Lehtikuvio ilmaisee ekologisuutta, kasvua ja palvelujen monimuotoisuutta.