vk2016_ymparistovastuu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristövastuu

YMPÄRISTÖVASTUU

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötavoitteita ovat: jätevesipäästöjen pysyminen lupaehtojen mukaisina, hajupäästöjen hallinta, korkea yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste ja asiakkaiden lajittelutietoisuuden lisääminen.

Ympäristöluvat

Lakeuden Etappi sai uuden ympäristöluvan huhtikuussa 2013. Lupakäsittely siirtyi valitusprosessissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2015 ja lopullinen päätös asiassa tuli 8.4.2016. KHO:n päätöksen mukaisesti Etapin tulee laatia koko toimintaa koskeva melumallinnus 30.4.2023 mennessä. Lupa on uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti voimassa toistaiseksi ja valvontaviranomainen arvioi luvan päivittämisen tarpeen normaalin valvontatoiminnan osana.

Kesäkuussa 2015 jätettiin aluehallintovirastolle poikkeuslupahakemus sellaisten jäte-erien loppusijoittamisesta, jotka sisältävät yli 10 prosenttia orgaanista ainesta ja joille ei ole vielä olemassa vaihtoehtoista käsittelymenetelmää. Lupa kyseiselle toiminnalle saatiin 27.4.2016 ja se on voimassa 30.4.2017 asti. Koska osalle hakemuksessa olleista jätteistä ei ole löytynyt korvaavaa käsittelymenetelmää, Etappi jätti toiminnan jatkohakemuksen aluehallintovirastolle joulukuussa 2016.

Etapin jätehuoltokeskukseen rakennettiin koetoimintamenettelyllä vuonna 2014 tuhkien ja kuonien käsittelykenttä hyödyntäen pohjatuhkasta eroteltuja mineraaliaineksia. Rakenteen pysyvälle sijoittamiselle tuli hakea ympäristölupaa ja lupa myönnettiin joulukuussa 2016 sisältäen luvan myös käsittelykentän toisen vaiheen rakentamiselle.

Seinäjoki-Nurmon jäteaseman ympäristöluvasta saatiin päivitys lokakuussa 2015. Ympäristöluvan muutamista kohdista jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ja asialle ei saatu päätöstä vuoden 2016 aikana.

Kesäkuussa 2016 kuntien ympäristöviranomaisille toimitettiin Kuortaneen ja Kihniön jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset. Kihniön jäteaseman ympäristölupa valmistui syyskuussa 2016. Ähtärin jäteaseman ympäristölupahakemus on ollut kunnan ympäristöviranomaisen käsittelyssä syyskuusta 2015 lähtien.