Sosiaalinen vastuu

HENKILÖKUNTA

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 40 henkilöä, miehiä oli 26 ja naisia 14 henkilöä. Vuokratyövoimaa käytettiin 0,56 (0,85 vuonna 2015) henkilötyövuotta. 

Työhyvinvointi

Lakeuden Etappi tarjosi toimintakauden aikana henkilöstölleen liikunta- ja kulttuuriseteleitä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen.

Alkukesästä tehtiin retki Merenkurkun saaristoon, ohjelmassa oli luontoretki ja ruokailu maailmanperintöalueen maisemissa. Vuosittainen työhyvinvointipäivä järjestettiin syksyllä Kuortaneella, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua kuntotestiin sekä tutustua erilaisiin liikuntalajeihin.

Henkilökuntakokouksia, joissa tiedotettiin muun muassa yhtiön yleisistä, yt-lain mukaisista asioista, järjestettiin säännöllisesti. Myös kehityskeskustelut pidettiin yhtiössä lähes 100-prosenttisesti.

Terveydenhuollon kulut henkilöä kohti olivat 249 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 8,4 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 263 euroa ja 11,9 kalenteripäivää. Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli kalenterivuonna 0,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2015 vastaava luku oli 3,9.

Työterveys ja turvallisuus, työsuojelu

Työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen kausi alkoi 2016, joten toimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla vielä vuonna 2017. Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää, työsuojeluvaltuutettu Mika Koivuluoma, varavaltuutetut Pauliina Perkiö ja Niko Ala-Lahti sekä jäsenet Ilkka Letonsaari ja Mikko Rauhala. Työsuojelutoimikunta kokoontui kolme kertaa toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2016 tehtiin kolme turvallisuusindeksikierrosta ja indeksi kehittyi vuoden aikana neljä prosenttia ollen 93 prosenttia vuoden lopussa. Havaitut puutteet olivat pieniä ja niiden osalta korjaavat toimenpiteet on jo tehty. Lisäksi tehtiin useita kehitysehdotuksia. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että kaikilla tarkastetuilla kohteilla oli siisteys ja järjestys kehittynyt edellisestä vuodesta.

Työturvallisuutta parannettiin useilla hankinnoilla. Esimerkiksi biokaasulaitokselle hankittiin kuukulkija, jolla asennus- ja huoltotyöt voidaan suorittaa turvallisemmin. Myös muita pienempiä hankintoja tehtiin, kuten turvakytkimien turvalukkoja, kaasumittarien kalibrointiasema sekä kemikaalikaappi kemikaalien turvallista säilytystä varten.

Lisäksi kulkureittien ja työtasojen turvallisuutta parannettiin. Toimiston työergonomiaa parannettiin hankkimalla lisää sähköisiä työpöytiä.

Henkilökunnalle järjestettiin täydennyskoulutuksena tulityökortti-, sähköturvallisuuskortti-, hätäensiapu-, sekä työturvallisuuskoulutusta. Lisäksi järjestettiin TTL:n toteuttamana biokaasulaitoksen henkilöstölle kemikaaliturvallisuuskoulutus. Koko henkilöstölle järjestettiin tammikuussa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa pelastusharjoitus, jossa teemoina olivat hätäensiapu, hätäilmoituksen teko, kemikaalivahinko sekä alkusammutus.

Loppuvuodesta tapahtui kolme lievää työtapaturmaa, joiden perusteella työsuojelutoimikunta päättikin tulevana vuonna keskittyä kehittämään toimintoja, työympäristöä ja -tehtäviä, joilla pyritään vähentämään kiireen tunnetta ja parantamaan työturvallisuutta. Lisäksi pyritään motivoimaan henkilöstöä tekemään läheltä piti -ilmoituksia, joiden perusteella työympäristöä pystytään parantamaan entisestään.

Henkilöstötilinpäätös 2016

vk2016_henkilostotilinpaatos2016.jpg

Henkilökunnan koulutus ja kehittäminen

Vuoden 2016 aikana henkilökunta osallistui aktiivisesti yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin. Kaiken kaikkiaan koulutustapahtumia vuonna 2016 kirjattiin 64. Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 5,9 päivää per henkilö (2,8 päivää v. 2015). Kustannuksia koulutuksesta syntyi 1 753 euroa henkilötyövuotta kohti (1 441 euroa vuonna 2015).

Ulkopuolisia koulutuksia olivat esimerkiksi Jätelaitosyhdistys ry:n järjestämät jätehuoltoalan koulutustapahtumat, käytettävien tietojärjestelmien koulutukset sekä hankintalain ja tilaajavastuulain uudistumiseen liittyvät koulutukset.

Uudet työntekijät saivat Etapin sisäisen järjestelmän mukaisen perehdytyksen toimintaan.

vk2016_henkilosto.jpg

JLY:n kenttäpäivät pidettiin Seinäjoella. Etapin henkilökuntaa osallistui koulutukseen.