Toimitusjohtajan katsaus

Muutoksia ja yhteistyötä

Vuoden 2016 aikana yhtiössä koettiin muutoksia ja avattiin uusia yhteistyökuvioita.

Vuoden alusta tuli voimaan orgaanista hiiltä sisältävien jätteiden loppusijoituskielto. Kielto ei vaikuttanut yhtiön toimintaan, koska asiaan oli valmistauduttu hyvissä ajoin ja jätteiden hyödyntäminen energiana Westenergyn jätevoimalassa korvasi loppusijoittamisen tarvetta. Yhdyskuntajäte hyödynnettiin 97-prosenttisesti. Kierrätysaste kaikesta vastaanotetusta jätteestä oli 47 prosenttia. Kierrätys- ja hyötykäyttöasteet ovat kehittyneet hyvällä vauhdilla ja vastaavat alalle asetettujen tavoitteiden etenemistä.

Yhtiö osallistui kesällä Seinäjoella järjestetyille asuntomessuille isolla panostuksella. Alueelle rakennetuissa kiinteistöissä käytettiin Etapin kierrätystuotteita neljän kohteen pihanrakennuksessa. Etapin messuosasto oli avoinna koko kuukauden kestäneen tapahtuman. Osastolla tavoitettiin ennätysmäärä asiakaskontakteja toimialueelta ja sen ulkopuolelta.

Valmisteltu hankintalaki vahvistettiin joulun välipäivinä. Hankintalain rajaukset markkinaehtoisen liikevaihdon osalta kannustivat käynnistämään yhteisyrityksen paperinkeräys Oy:n kanssa palvelemaan toimialueen yritysasiakkaita. Yhteisyritys Encore Pohjanmaa aloitti toimintansa 1.9.2016. Toiminta käynnistyi hyvin ja yritys on saavuttanut hyvän tunnettavuuden asiakaskunnassa.

Kompostoitavien jätteiden ja kierrätystuotteiden osalta aloitettiin yhteistyö Kekkilä Oy:n kanssa. Kekkilä käynnisti multa-asemansa jätehuoltokeskuksen alueella. Tehtaan tuotteet myydään ja markkinoidaan Kekkilän brändien alla.

Yhtiön jätehuoltokeskuksen ympäristölupa sai lainvoiman huhtikuussa 2016. Vuodesta 2006 käynnissä ollut ympäristöluvan päivitys sai lopulta sinettinsä. Ympäristöluvan asettamat vaatimukset on huomioitu keskuksen toiminnassa ja siten se ei enää aiheuta investointeja tai muutoksia toiminnassa.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 21,7 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa vuonna 2015). Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli1 538 000 euroa (1 608 000) tilikauden tulos 1 450 000 euroa (1 775 000).

Liikevaihdon lasku johtui pohjatuhkan käsittelyn siirtymisestä vuoden 2017 puolelle.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, toimintaprosessien kehittämisellä ja resurssien tehokkaalla käytöllä.

Vuoden 2016 aikana yhtiö investoi 792 000 euroa. Merkittävimpiä olivat ITC -järjestelmien kehitys, multa-aseman vaatimat muutokset kenttärakenteissa sekä biokaasulaitoksen muutos- ja ylläpitoinvestoinnit.

Yhtiön toimintaympäristössä aiheuttavat tulevana vuotena muutoksia lähinnä valmistelussa olevan jätelain uudistukset. Jätelain uudistuksessa ollaan muuttamassa jätehuollon kunnan vastuulla olevan jätehuollon rajauksia. Muutosten vaikutukset selviävät, kun jätelakiesitys annetaan valtioneuvostolle. Tulevanakin vuotena Etappi on voimakkaasti kehittämässä jätehuollon tehokkaita ja turvallisia palveluita asiakkaidensa ja ympäristön hyväksi.

 

Pekka Kontio
toimitusjohtaja

kontio.jpg

Etappi on voimakkaasti kehittämässä jätehuollon palveluita asiakkaidensa ja ympäristön hyväksi.