Taloudellinen vastuu

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Tuloslaskelma

vk2016_tuloslaskelma.png

Tase

vk2016_tase.png

Rahoituslaskelma

vk2016_rahoituslaskelma.png

Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat

vk2016_poistoajat.png


Liikevaihto, M€

vk2016_liikevaihto.png

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

vk2016_nettorahoituskulut_liikevaihdosta.png

Nettoinvestoinnit, 1 000 €

vk2016_nettoinvestoinnit.png

Poistot, % liikevaihdosta

vk2016_poistot_liikevaihdosta.png

Oma pääoma, 1 000 €

vk2016_omapaaoma.png

Omavaraisuusaste, %

vk2016_omavaraisuusaste.png

Liikevaihto/henkilö, 1 000 €

vk2016_liikevaihto_per_hlo.png

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

vk2016_henkilostokulut_liikevaihdosta.png

Sijoitetun pääoman tuotto, %

vk2016_sijoitetun_paaoman_tuotto.png

vk2016_kuvitus.png

Tulot 2016

vk2016_tulot2016.png

Tulos 2016

vk2016_tulos2016.png

Jätemaksujen käyttö 2016

vk2016_jatemaksujenkaytto2016_tyhjennysmaksut.pngvk2016_jatemaksujenkaytto2016_ekomaksut.png


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Ilmajoella, 21.03.2017


Lakeuden Etappi Oy
Hallitus

vk2016_allekirjoitukset.jpg