kuljetus_kapea.jpg

Palvelut ja tuotteet

Keräys ja kuljetus

Lakeuden Etapin toimialueella ekomaksua maksavia asiakkaita vuonna 2018 oli yhteensä 64 358. Vuonna 2017 ekomaksun maksajia oli 63 077. Ekomaksulla katetaan kierrätettävien jätteiden keräys kiinteistöiltä, ekopisteiltä ja jäteasemilta.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä lisääntyi 517 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 33 450.

Rahti- ja lavapalvelut

Rahtipalvelu tarjoaa ostetun tai vuokratun jäteastian vienti- ja noutotehtäviä sekä isojen esineiden ja jätteiden noutoja jäteasemalle. Rahtipalvelutehtäviä kertyi vuoden 2018 aikana 532, kun se edellisenä vuonna oli 536. Erityisesti taloyhtiöistä on saatu hyvää palautetta palvelusta.

Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelut koettiin edelleen yksityis- ja yritysasiakkaiden keskuudessa hyödylliseksi palveluksi. Vuokralavojen kuljetuksia tehtiin vuoden aikana 272 kappaletta. Vuokralavoja tilataan esimerkiksi remontteja ja risukuormia varten.

Palvelut ja tuotteet_Vaaka_IMG_9632.jpg
Vaakarakennuksen ajoväylä ja lämmitys vaa’an molemmissa päissä korjattiin kesällä.

Keräystapahtumat

etappi4.PNG

Kunnan järjestämään
jätteenkuljetukseen kuului
33 450
kiinteistöä

Rahtipalvelutehtäviä
532

Vuokralavojen kuljetuksia
272

Asumisessa syntyvien
lietteiden kuljetuksia
13 572

Ekomaksua
maksavia asiakkaita
64 358

Jäteastian pesuja
6 842

Jätteiden keräyskohteet

etappi3.PNG