shutterstock_420394765_kapea.jpg

 

 

YMPÄRISTÖVASTUU

Yhtiöllä on sertifioitu ISO 14 001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2017 päivitettiin ympäristökatselmus, jossa arvioitiin toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys. Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin uusi toimenpideohjelma  toimintakaudelle 2018–2020.

Ympäristöluvat

Lakeuden Etappi haki loppuvuodesta 2016 poikkeuslupaa sellaisten jäte-erien loppusijoitukselle, jotka sisältävät yli 10 prosenttia orgaanista ainesta ja joille ei ole vielä olemassa teknistaloudellisesti mahdollista käsittelymenetelmää. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen kokonaisuudessaan toukokuussa 2017, mistä yhtiö valitti Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 27.6.2018.

Seinäjoki-Nurmon jäteaseman ympäristöluvasta saatiin päivitys lokakuussa 2015. Ympäristöluvan muutamista kohdista jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ja lopullinen ratkaisu saatiin 27.3.2018.

Aiemmin toimitetut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin jäteasemien ympäristölupien päivityshakemukset olivat käsiteltävänä kuntien ympäristöviranomaisella vuonna 2018, eikä niistä saatu vielä päätöstä.