Taloudellinen vastuu

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Tuloslaskelma

tulos1.PNG

Tase

tulos2.PNG

Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistoajat

tulos3.PNG


Liikevaihto, M€

tulos4.PNG

Poistot, % liikevaihdosta

tulos5.PNG

Nettoinvestoinnit, 1 000 €

tulos6.PNG

Oma pääoma, 1 000 €

tulos7.PNG

Omavaraisuusaste

tulos8.PNG

Sijoitetun pääoman tuotto, %

tulos9.PNG

Tulot 2018

tulos10.PNG

Tulos 2018

tulos11.PNG

Jätemaksujen käyttö 2018

tulos12.PNGtulos13.PNG


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Ilmajoella, 3.4.2019


Lakeuden Etappi Oy
Hallitus

tulos14.PNG