Strategia_tausta.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Strategiatyö

L

akeuden Etapin uuden strategian toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Uuden mallin mukaisen palvelupisteen rakentaminen Seinäjoki 2020 -hankeen mukaisesti alkaa keväällä 2019. OmaEtappi.com -palvelu, asiakkaiden digitaalinen palvelualusta, on saavuttanut hyvän vastaanoton ja kiitosta käytettävyydestään.

Jätelain muutokset ovat osaltaan hidastaneet, mutta eivät pysäyttäneet prosessien toteuttamista. Yritys- ja markkinaehtoiset asiakuudet palvellaan nykyisin osakkuusyritys Encore Pohjanmaan toimesta. Etappi keskittyy asumisessa syntyvien jätteiden ja kuntien palvelutuotannon jätteiden operointiin.

Jätejakeiden erilliskeräyksen selvitykset käynnistettiin vuoden 2018 aikana ja ne ovat nyt loppusuoralla. Kiinteistökeräyksen vaihtoehtoja tutkitaan saadun jätemäärän, CO²-päästöjen ja kustannusten suhteen. Tavoitteena liikenteen CO² -päästöjen puolittaminen asettaa omat vaatimuksensa ajetuille keräyskilometreille. Uusien polttoaineiden saatavuus alueella voi parantaa tilannetta olennaisesti vuoden 2019 aikana.

Tuotettujen kierrätysravinteiden kehittäminen turvallisiksi tuotteiksi on saanut hyviä tuloksia. Lääkejäämät ja mikromuovit tuotteessamme ovat olleet prosessoinnin jälkeen vähäisiä. Tuotteet ovat menneet markkinoille hyvällä kysynnälllä.

Strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit tullaan keskittämään palvelukokemuksen parantamiseen, kierrätystuotteiden ja kierrätysravinteiden kehittämiseen, sekä monikanavaiseen viestintään.

Lakeuden Etappi tuottaa vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

etappi_vk2017_strategiatyo.jpg
etappi_vk2017_palvelulupaus.jpg