Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiöllä onnistunut vuosi – kehittämistä, kampanjointia ja hyvä tulos

 

Katso toimitusjohtajan katsaus videona

 

Vuosi 2018 aloitettiin uuteen jätelakiin valmistautuessa. Jätelailla rajattiin kunnallisten jäteyhtiöiden toiminta asumisessa syntyviin jätteisiin ja kuntien palvelutoiminnan jätteisiin. Lakeuden Etapilla tämä muutos oli valmisteltu jo aikaisemmin, joten sen toteuttaminen ei aiheuttanut suuria muutoksia. Jätelain muutoksen kakkosvaihe sai lainvoiman vuoden lopussa ja sen mukanaan tuomaa Jätteiden tietoalustan käyttöönottoa odotetaan vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2018 aikana kampanjoitiin vaarallisten jätteiden keräyksen edistämiseksi ja asukkaiden tietoisuuden lisäämiseksi. Kampanjointiin käytettiin mediakanavia laajalti. Aiheen ympärille rakennettiin myös hienosti onnistunut videopaketti, jota hyödynnetään some-viestinnässä ja jäteneuvonnassa. Kampanjan tuloksena saatiin myönteistä palautetta ja julkisuutta. Myös vaarallisten jätteiden saanti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna liki 7 000 kiloa. Yhteensä kotitalouksilta vastaanotettiin viime vuonna vaarallisia jätteitä 994 009 kiloa, mikä tekee 7,65 kiloa per asukas.

vk2017_kontio_toimitusjohtajan_katsaus.jpg.jpg

Taloudellisesti yhtiön vuosi onnistui hyvin. Yhtiön liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (21,9 milj.) ja tilikauden tulos 3,1 miljoonaa euroa. Kannattavuuden taso on saatu edelleen pysymään hyvällä tasolla muun muassa palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä. Myös edullinen öljyn ja sähkön hinta sekä matala inflaatio ovat mahdollistaneet hinnoittelun tason pitämisen ennallaan.

Investoinnit olivat vuoden aikana maltillisia, koska edelleen odotettiin jätelain uudistuksen vaikutuksia toimintaympäristöön. Valmistuneet investoinnit olivat noin 586 500 euroa.

Kierrätysvaatimusten kiristyminen tulee tulevaisuudessa lisäämään jätejakeiden erilliskeräyksen määrää toimialueella. Tulevan vuoden aikana tehdään suunnitelma erilliskeräyksen toteuttamisesta biojätteen, muovipakkausten ja mahdollisesti muidenkin jakeiden osalta.

Kuluneen vuoden onnistuneen toiminnan takana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, joka yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa on toiminut laadukkaasti toimintaa jatkuvasti parantaen. Tulevaisuudessakin teemme työtä ympäristöä kunnioittavan ja turvallisen jätehuollon sekä asiakkaiden loistavan palvelukokemuksen tuottamiseksi.

Onnistuneen toiminnan takana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö.

Myös taloudellisesti Etapin vuosi onnistui hyvin. Yhtiön liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 Milj€ vuonna 2016), tulos oli 2 032 542 euroa (1 449 695 euroa). Liikevaihtoa korotti normaalia suurempi pohjatuhkan käsittelymäärä, joka siirtyi vuodelta 2016. Kannattavuuden taso on saatu pysymään hyvällä tasolla toiminnan tehokkuutta parantamalla. Edulliset öljyn- ja sähkönhinnat sekä matala inflaatio ovat mahdollistaneet hinnoittelun tason pitämisen ennallaan. Investoinnit olivat vuoden aikana maltillisia, koska odotettiin jätelain uudistuksen tuomia muutoksia. Valmistuneet Investoinnit olivat 207 000 euroa.

Yhtiön toimintaympäristöön tulevana vuotena vaikuttaa jätelain uudistuksen muutoksiin valmistautuminen. Tulevalla kaudella pystytään hinnoittelua korjaamaan edullisempaan suuntaan ja samalla käyttämään hinnoittelun ohjaavaa vaikutusta lajittelun parantamiseksi biojätteen osalta.

Lähitulevaisuuden suurimpana hankkeena käynnistyy uuden palvelukonseptin toteuttaminen Seinäjoen jäteasemalle. Uudella konseptilla aukaistaan vuoden 2020 aikana palvelualue, jossa asiakkaille tarjotaan uudenlainen palvelukokemus ja mahdollisuus asioida osittain itsepalvelutyyppisesti ympäri vuorokauden. Menestyksellisen vuoden takaa löytyy hyvin ja sitoutuneesti tehtävänsä hoitanut Etapin henkilöstö sekä hieno yhteistyökumppanien verkosto, joille kuuluu iso kiitos. Etappi jatkaa vahvaa työtä jätehuollon tehokkaiden ja turvallisten palveluiden, sekä asiakkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin hyväksi. 

Pekka Kontio
toimitusjohtaja