kodin_lajitteluohjeet.png

Sosiaalinen vastuu

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Lakeuden Etapin viestintä sai vahvistusta keväällä 2018, kun jäteneuvonta palautettiin osaksi viestintää organisaatiomuutoksen yhteydessä ja jäteneuvoja siirtyi palveluryhmästä viestintään. Näin on ollut yhtiön perustamisen alkuaikoinakin.

Yhtiön viestintä koostuu lakisääteisestä tiedotuksesta ja jäteneuvonnasta sekä strategian mukaisesta yhtiön viestinnästä.

Viestintää toteutetaan omilla tiedotuskanavilla ja mediayhteistyöllä. Tiedotuslehti Etappi-aviisi jaettiin kaikkiin talouksiin vuoden aikana kaksi kertaa ja julkaistiin myös digilehtenä. Teemana molemmissa oli vaarallinen jäte. Tiedotusohjelma Etappiradio tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Pohjanmaan Aito Radioissa.

Yhtiön sidosryhmäviestintänä tuotettiin Etappi-info -uutiskirjeitä omistajille ja kuntapäättäjille, taloyhtiöiden isännöitsijöille ja kouluille. Käyttöön otettiin uusi digitaalinen uutiskirjepohja keväällä.

Videotuotantona toteutettiin kaksi vaarallisen jätteen videota sekä ensimmäistä kertaa toimitusjohtajan katsaus myös videoversiona.

Vaarallisia jätteitä, tapahtumia ja vierailijoita

Vaarallisen jätteen tempauspäivät järjestettiin kaikilla jäteasemilla kevään ja alkukesän aikana. Asukkaille jaettiin vuoden aikana tietoa aiheesta  monikanavaisesti ja heitä kannustettiin tuomaan kodin vaaralliset jätteet jäteasemille.

Kampanjointi tuotti tulosta paitsi asiointimäärissä jäteasemilla myös jätteen talteen saannissa. Esimerkiksi maalijätteen, kyllästetyn puun sekä jarru- ja kytkinnesteiden vastaanottomäärä jäteasemilla lisääntyi. Jäteasematempauksissa kävi yhteensä 1780 asiakasta.

Vuoden aikana osallistuttiin yhteensä viiteen eri toimialueella järjestettyyn tapahtumaan, esimerkiksi Kurikan Asu & Elä -tapahtumaan. Niissä kohdattiin 1227 asiakasta.

Vuoden aikana yhtiöön kävi tutustumassa lukuisa joukko erilaisia ryhmiä ja vieraita.

Vilkas vuosi jäteneuvonnassa


Pääteemana jäteneuvonnassa vuoden aikana oli kampanjavuoden mukaisesti vaaralliset jätteet.

Jäteneuvonnan vuosi päiväkodeissa ja kouluissa oli vilkas, sillä jäteneuvontaa toteutettiin yhteensä 174 tuntia tavoittaen 3 940 oppilasta, mikä on melkein 1 300 oppilasta enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Jätehuoltokeskuksessa vieraili vuoden aikana paljon opiskelijoita ammattikoulu Sedusta. Vierailuja tehtiin myös esimerkiksi päiväkodeista ja alakouluista. Jäteasemiin kävi tutustumassa ryhmiä päiväkotilapsista lukiolaisiin. Yhteensä jätehuoltoon Etapissa tutustui lähes 400 vierailijaa.

We_Romut 4_vaal.jpg
Kummikoululaiset pääsivät ihmettelemään jätevoimalaan näyttelyä, jossa esitellään pohjakuonan seasta löytyneitä esineitä, joita jätteen joukkoon on eksynyt.
aviisit2.jpg
etappiaviisi_padilla.jpg
Etappi-aviisi jaettiin kaikkiin talouksiin kaksi kertaa vuodessa. Lehti tuotettiin myös digitaalisena versiona.

Kummikoulu ja yrityskylä

Etapin kummikouluna lukuvuoden ajan toimi Koiviston koulu Kurikasta. Keväällä kummikoulussa vietettiin jätteen vähentämisen viikkoa ja vaarallisen jätteen viikkoa. Kummikouluvuosi päättyi juhlavasti päätösjuhlaan toukokuussa. Uudeksi kummikouluksi lukuvuodelle 2018-2019 valittiin Ritamäen koulu Lapualta.

Kummikoulutoiminnalla edistetään koulun oppilaiden ja henkilökunnan jätehuolto- ja ympäristötietoutta. Syyslukukaudella Ritamäen koulussa vietettiin muun muassa ruokahävikin vähentämiseen keskittyvää Hävikkiviikkoa sekä käytiin tutustumassa Westenergyn jätevoimalaan.

Jäteneuvonta oli jo viidettä vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille
suunnatussa Yrityskylä-oppimisympäristössä Vaasassa.

Koululaiskampanjat

Keväällä alakoululaisille järjestettiin jo toista kertaa Kierrätyssankarit -kampanja, joka suunnattiin tällä kertaa 4-luokkalaisille. Kampanjan aikana oppilaat täyttivät luokan kesken jätepassia, jonka tehtävät perehdyttivät jätehuoltoon, lajitteluun ja
kierrätykseen. Kampanjaan osallistui 12 luokkaa ja 218 oppilasta. Osallistuneiden kesken arvottiin luokkaretki jätevoimalaan, jonka voitti Lapuan Alanurmon koulun 4. luokka.

Syksyllä järjestettiin oma koululaiskampanja myös yläkoululaisille. Vaarallisen jätteen kilpailussa osallistujat tekivät tehtäviä ja kilpailutyön. Kilpailuun osallistui 13 luokkaa ja tehtäviä palautettiin 27. Voittajaluokaksi kilpailussa arvottiin Nurmon yläasteen 7H.

lehtikuvio.png

 


 

Viranomaistoiminta

Lakeuden jätelautakunta

Vuonna 2018 Lakeuden jätelautakunnalla oli viisi kokousta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuoden aikana kaiken kaikkiaan 1118 kappaletta. Valtaosa näistä poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita tai asumislietteitä. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 268 ja hyväksyttyjä ilmoituksia lietteitä koskien oli yhteensä 79. Viranhaltijapäätöksistä  jätemaksumuistutuksia oli 14 kappaletta. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan  päätöksistä valitettiin viime vuonna kaksi kertaa. Toisen käsittely on vielä kesken
hallinto-oikeudessa, ja toisessa muutoksenhakija peruutti valituksensa. Virallisia kirjeitä lähti jätelautakunnalta 3057 kappaletta.

Kompostoritarkastuksia tehtiin 377 kohteessa kattaen kaikki toimialueen kunnat.
Tarkastuksissa 39 kohdetta ei täyttänyt määräyksiä, jolloin 89,7 prosenttia  tarkastetuista kohteista täytti jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Tarkastuksia tehtiin niille kiinteistöille, jotka ovat saaneet kompostoinnin  perusteella poikkeamapäätöksellä pidennetyn tyhjennysvälin kiinteistön jäteastian tyhjennykselle. Tarkastusajankohta ilmoitettiin kiinteistön haltijalle etukäteen ja tarkastukset teki pääosin kausityöntekijä.

Jätelautakunnan nettisivuilla otettiin käyttöön sähköiset lomakkeet jätehuollon poikkeamisille ja ilmoituksille syyskuussa 2018. Projektilistausta ollaan uudistamassa, ja osa vuosittaisista asioista on koottu vuosikelloon. Projektilistauksesta neljä projektia valmistui ja kolme jatkuu edelleen vuodelle 2019. Kolme projektia siirrettiin vuodelle 2019 lakimuutosten myöhästymisen vuoksi, muun muassa jätehuoltomääräysuudistus.