Kolumni

Kaiken ei haluta kiertävän

KOTITALOUKSISSA SYNTYY toisinaan vaarallisia jätteitä, jotka tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Joskus puhutaan vielä ongelmajätteistä, mutta oikea termi on nykyisin vaarallinen jäte. Mitä nämä vaaralliset jätteet sitten ovat, mitä niille tulisi tehdä ja mihin ne päätyvät, kun ne on viety keräyspisteisiin?

VAARALLISIA JÄTTEITÄ ovat esimerkiksi loisteputket ja -lamput, vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet, erilaiset maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, liuotinaineet, kuten tärpätti, käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet sekä akut ja paristot. Esimerkiksi lääkkeet voi viedä apteekkiin, ja loisteputkia sekä paristoja keräävät puolestaan kauppaketjut. Muut mainitut vaaralliset jätteet voi viedä kunnallisen jäteyhtiön keräyspisteeseen, Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapin. Joillakin kunnilla on omia varikoita, joissa vastaanotetaan kyseisiä jätteitä.

Vaarallisten aineiden poistaminen kierrosta on äärimmäisen tärkeää. Siinä jokaisella ketjun osalla on oma tärkeä tehtävänsä. 

ASIANMUKAISESTA KERÄYSPAIKASTA vaaralliset jätteet päätyvät turvalliseen käsittelyyn. Esimerkiksi Lakeuden Etapin alueella kerättävät öljyt toimitetaan Fortumille. Näin kuluttajan, jäteyhtiön ja loppukäsittelijän muodostama ketju takaa sen, että vaaralliset jätteet käsitellään vastuullisesti. Fortumilla on vuosikymmenien kokemus vaarallisen jätteen käsittelystä sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Omavalvonnan lisäksi toimintaamme arvioivat ja valvovat myös ulkopuoliset tahot sekä viranomaiset.

FORTUMILLA VAARALLISET jätteet toimitetaan Riihimäen toimipisteeseen, jossa sijaitsee niin sanottu korkealämpötilapolttolaitos. Laitoksessa vaarallinen jäte poltetaan noin 1 300 °C:n lämpötilassa ja muunnetaan kaukolämpönä ja sähkönä käytettäväksi energiaksi. Savukaasut puhdistetaan monivaiheisessa prosessissa, mikä varmistaa, että haitallisia päästöjä ei synny. Mikä parasta, polton lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan vielä hyödyntää esimerkiksi maanrakennusmateriaalina.

ON HYVÄ MUISTAA, että vaarallisten jätteiden jätehuolto on edellytys turvalliselle kierrättämiselle. Paljon puhutussa kiertotaloudessa on kyse siitä, että materiaalit kiertävät niin kauan kuin niillä on arvoa, kun tavoitteena on kääntää aiemmat lineaariset materiaaliketjut syklisiksi. Kaikkien aineiden ei ole kuitenkaan hyvä kiertää, ja sen vuoksi vaarallisten aineiden poistaminen kierrosta on äärimmäisen tärkeää. Siinä jokaisella ketjun osalla on oma tärkeä tehtävänsä.

etappi_aviisi_1-2018_jarikorkiakangas2.jpg

Jari Korkiakangas
Kierrätys- ja jäteratkaisujen myyntiryhmäpäällikkö, Fortum