Pidetään huolta omasta elinympäristöstämme

etappi_aviisi_1-2018_pekka_kontio_paakirjoitus.jpg

MEDIAN SUURIMPIA ympäristöasioihin kohdistuvia huolia tällä hetkellä on valtamerien muovisaasteet. Tilanne onkin todella huolestuttava. Merien muovisaaste on osoitus siitä, että elintason noustessa samalla laiminlyödään vastuu sen seurauksista. Ongelma ja sen vaikutukset säteilevät välillisesti koko maapallolle.

OMASSA ARJESSAMME voimme vaikuttaa parhaiten siihen, että vastaavanlaisia ongelmia ei synny niillä alueilla joilla itse toimimme. Elinympäristömme on meille tärkeä ja puhdas luonto ainutkertainen. Valintamme kulutustottumuksissa vaikuttavat eniten ympäristöä kuormittavien jätteiden syntyyn. Käyttämissämme tuotteissa on muun muassa mikromuoveja, ylimääräisiä pakkauksia ja myrkyllisiä aineita.

KOTITALOUKSIEN VAARALLISET jätteet ovat ne, joiden vaikutus ympäristössä näkyy nopeimmin. Kotona kertyvät lääkkeet, liuottimet, paristot, akut, öljyt ja maalit ovat jätteitä, jotka pitää saada poimittua erilleen muusta jätevirrasta. Vaaralliset jätteet aiheuttavat väärin käsiteltynä tai varastoituna vaaraa terveydelle ja ympäristölle koko elinkaarensa ajan. On tärkeää, että nämä jätteet tunnistetaan ja toimitetaan jäteasemille, jossa niille on järjestetty oikeanlainen varastointi ja käsittely. Kotitalouksien vaaralliset jätteet otetaan jäteasemilla vastaan veloituksetta.

Etapin toimialueella on varsin hyvin tunnistettu vaarallisiin jätteisiin liittyvät riskit ja niiden asukaskohtainen kertymä onkin alueellamme aivan valtakunnan kärkitasoa. Tavoitteena on edelleen tehostaa vaarallisen jätteen saamista pois kierrosta.

ASIAKKAIDEN PALVELUKOKEMUS on Etapin koko toimintaa ohjaava tekijä. Asiakkaita kohdataan jäteasemilla, tapahtumissa, astiantyhjennyksissä, puhelinpalvelussa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, tämän lehden kautta ja Etappi-radiossa. Uusimpia kehitysaskeleita parempaan palvelukokemukseen ja digitalisaatioon on OmaEtappi - verkkopalvelumme. OmaEtapissa asiakkaat voivat hoitaa jätehuoltoasioitaan 24/7.

Me etappilaiset palvelemme sinua ystävällisesti ja luotettavasti korkealla ammattitaidolla. Yhdessä toimimme ympäristöämme kunnioittaen.
Oikein mukavaa kevään ja kesän aikaa asiakkaillemme!

Pekka Kontio
toimitusjohtaja